Lennart Erikssons anor

Anders Erik Munck af Fulkila

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Anders Munck af Fulkila 1638 Margareta Ramsay

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1670
Död 1709

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Bröder och systrar
Claes Munck af Fulkila Bror Tobolsk, Ryssland 1716
Föräldrar
Margareta Ramsay Mor 1702
Anders Munck af Fulkila Far Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Far-/morföräldrar
Johan Munck af Fulkila Farfar/morfar Tyskland 1639
Margareta Ljuster Farmor/mormor 1667
Gammelfar-/morföräldrar
Erik Bertilsson Ljuster Gammelfar-/morfar Åbo, Finland 1641
Karin Boije af Gennäs Gammelfar-/mormor 1659
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Göransdotter Gammel-gammelfar-/mormor
Göran Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammelfar-/morfar 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Andersson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tavastehus 1490 Pohjan pitäjä 1568
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Brita Rötkersdotter Diekn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Anders Karlsson Boijan Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1460 Pojo, Bjurböle 1537-08-11
Krister Klasson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1480 Raseborg, Finland 1520
Ingeborg Siggesdotter Sparre af Rossvik Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Örebro 1490
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Kristina Jakobsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1525
Ragnhild Jönisdotter Gädda Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1430 1513
Rötker Olofsson Diekn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1430 1498
Klas Henriksson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1440 1524
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jacob Pedersson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Magdalena Poitz Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Olof Nilsson Diekn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1490
nn van Kampen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Cecilia Claesdotter Djäkn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1411
Henrik Olofsson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Halliko, Åminne, Finland 1420
Syskonbarn
Mårten Johan Munck af Fulkila Syskons son Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Syskons barnbarn
Carl Fredrik Munck af Fulkila Syskons barnbarn 1733 1800-03-20
Syskons barnbarns barn
Carl Johan Munck af Fulkila Syskons barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Syskons barnbarns barnbarn
Carl Jacob Munck af Fulkila Syskons barnbarns barnbarn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Syskons barnbarns barnbarns barn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Syskons barnbarns barnbarns barn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Folke Bernadotte af Wisborg Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17