Lennart Erikssons anor

Karin Boije af Gennäs

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Göran Nilsson Boije af Gennäs 1540 Anna Göransdotter

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Erik Bertilsson Ljuster Margareta Ljuster

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1659

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Erik Bertilsson Ljuster Partner eller man Åbo, Finland 1641
Barn
Margareta Ljuster Dotter 1667
Föräldrar
Anna Göransdotter Mor
Göran Nilsson Boije af Gennäs Far 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Barnbarn
Anders Munck af Fulkila Barnbarn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barnbarns barn
Claes Munck af Fulkila Barnbarns barn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Barnbarns barn 1670 1709
Barnbarns barnbarn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Barnbarns barnbarns barn
Carl Fredrik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn 1733 1800-03-20
Barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Far-/morföräldrar
Nils Andersson Boije af Gennäs Farfar/morfar Tavastehus 1490 Pohjan pitäjä 1568
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Farmor/mormor 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Gammelfar-/morföräldrar
Brita Rötkersdotter Diekn Gammelfar-/mormor
Anders Karlsson Boijan Gammelfar-/morfar 1460 Pojo, Bjurböle 1537-08-11
Krister Klasson Horn af Kanckas Gammelfar-/morfar 1480 Raseborg, Finland 1520
Ingeborg Siggesdotter Sparre af Rossvik Gammelfar-/mormor Örebro 1490
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Kristina Jakobsdotter Gammel-gammelfar-/mormor 1525
Ragnhild Jönisdotter Gädda Gammel-gammelfar-/mormor 1430 1513
Rötker Olofsson Diekn Gammel-gammelfar-/morfar 1430 1498
Klas Henriksson Horn af Kanckas Gammel-gammelfar-/morfar 1440 1524
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jacob Pedersson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Magdalena Poitz Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Olof Nilsson Diekn Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1490
nn van Kampen Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Cecilia Claesdotter Djäkn Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1411
Henrik Olofsson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Halliko, Åminne, Finland 1420
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Hermansson Poitz Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1494
Okänd 31 Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
nn Grabbe Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Christina Jönsdotter Garp Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lettala, Storgård, Finland 1355 1435-01-22
Claes Lydekesson Djäkn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Westfalen, Tyskland 1379 Åbo, Finland 1437
Nils Ingesson Diekn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1380 1433
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Inge Ingesson Diekn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Svartå, Söderby 1406
Okänd 32 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Jöns Andersson Garp Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1350 Mynämäki, Finland 1407
Ragnhild Eriksdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1350 1449