Lennart Erikssons anor

Erik Bertilsson Ljuster

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Karin Boije af Gennäs Margareta Ljuster

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1641 Åbo, Finland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Karin Boije af Gennäs Partner eller fru 1659
Barn
Margareta Ljuster Dotter 1667
Barnbarn
Anders Munck af Fulkila Barnbarn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barnbarns barn
Claes Munck af Fulkila Barnbarns barn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Barnbarns barn 1670 1709
Barnbarns barnbarn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Barnbarns barnbarns barn
Carl Fredrik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn 1733 1800-03-20
Barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17