Lennart Erikssons anor

Margareta Ramsay

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1702

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Anders Munck af Fulkila Partner eller man Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barn
Claes Munck af Fulkila Son Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Son 1670 1709
Barnbarn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Barnbarns barn
Carl Fredrik Munck af Fulkila Barnbarns barn 1733 1800-03-20
Barnbarns barnbarn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barnbarn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1935-10-06
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1963-11-24