Lennart Erikssons anor

Anders Munck af Fulkila

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Johan Munck af Fulkila Margareta Ljuster

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1638 Somero, Finland
Död 1675-03-18 Somero, Finland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Margareta Ramsay Partner eller fru 1702
Barn
Claes Munck af Fulkila Son Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Son 1670 1709
Föräldrar
Johan Munck af Fulkila Far Tyskland 1639
Margareta Ljuster Mor 1667
Barnbarn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Barnbarns barn
Carl Fredrik Munck af Fulkila Barnbarns barn 1733 1800-03-20
Barnbarns barnbarn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barnbarn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1935-10-06
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1963-11-24
Far-/morföräldrar
Erik Bertilsson Ljuster Farfar/morfar Åbo, Finland 1641
Karin Boije af Gennäs Farmor/mormor 1659
Gammelfar-/morföräldrar
Anna Göransdotter Gammelfar-/mormor
Göran Nilsson Boije af Gennäs Gammelfar-/morfar 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Andersson Boije af Gennäs Gammel-gammelfar-/morfar Tavastehus 1490 Pohjan pitäjä 1568
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Gammel-gammelfar-/mormor 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Brita Rötkersdotter Diekn Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Anders Karlsson Boijan Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1460 Pojo, Bjurböle 1537-08-11
Krister Klasson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1480 Raseborg, Finland 1520
Ingeborg Siggesdotter Sparre af Rossvik Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Örebro 1490
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Kristina Jakobsdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1525
Ragnhild Jönisdotter Gädda Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1430 1513
Rötker Olofsson Diekn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1430 1498
Klas Henriksson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1440 1524
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jacob Pedersson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Magdalena Poitz Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Olof Nilsson Diekn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1490
nn van Kampen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Cecilia Claesdotter Djäkn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1411
Henrik Olofsson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Halliko, Åminne, Finland 1420
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Hermansson Poitz Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1494
Okänd 31 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
nn Grabbe Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Christina Jönsdotter Garp Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lettala, Storgård, Finland 1355 1435-01-22
Claes Lydekesson Djäkn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Westfalen, Tyskland 1379 Åbo, Finland 1437
Nils Ingesson Diekn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1380 1433