Lennart Erikssons anor

Hedvig Eleonora von der Pahlen

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Annat namn Stubbe

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Fredrik Adolf von der Pahlen 1653 Sofia Helena Forbes

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Carl Stubbe 1691 Brita Magdalena Stubbe

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1700 3

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Carl Stubbe Partner eller man 1691
Barn
Brita Magdalena Stubbe Dotter 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Föräldrar
Sofia Helena Forbes Mor
Fredrik Adolf von der Pahlen Far 1653 1709-07-01
Barnbarn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarns barnbarn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1935-10-06
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1963-11-24
Far-/morföräldrar
Christina Boije af Gennäs Farmor/mormor 1697
Ernst Johannes Forbes Farfar/morfar 1624 1677
Gammelfar-/morföräldrar
Anna Larsdotter Fleming Gammelfar-/mormor 1632
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Gammelfar-/morfar 1588-09-29 1647-10-01
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Gammel-gammelfar-/mormor 1601
Mårten Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammelfar-/morfar 1538 Isnäs, Pernaja, Finland 1596-11-25
Lars Hermansson Fleming Gammel-gammelfar-/morfar 1545 1602
Anna Henriksdotter Horn af Kanckas Gammel-gammelfar-/mormor 1560 1592-10-09
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henrik Klasson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1512 Kanckas 1595-06-21
Elin Arvidsdotter Stålarm Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1515 Masku, Finland 1577
Hans Larsson Björnram Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Anna Persdotter Ållongren Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1538 1571
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Andersdotter Grubbe Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Hebla Månsintytär Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1590
Arvid Eriksson Stålarm Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1490 1529
Kristina Knutsdotter Kurck Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grabbacka, Karls, Finland 1494 1551
Lars Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar S:t Laurentii, Söderköping 1495 Norrala 1572
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hebbla Stiernkors Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1590
Nils Persson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1573
Erik Botvidsson Stålarm Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Sydänmaa, Karuna 1450 Kiiala 1507
Karin Olofsdotter Garp Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1465 1508
Anders Pedersson i Grubbe Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1470 1543
Maria Jacobsdotter Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Christina Jakobsdotter Garp Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Borgå 1483
Olof Jönsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Nådendal 1485
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Borgå Borgå 1545-08-05
Kälug Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå 1452 Bureå, Skellefteå 1529
Jacob Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1482 Pernä 1555
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Erik Boije af Gennäs Gammel-farbror eller -morbror 1668
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Hans Boije af Gennäs Gammel-gammel-farbror eller morbror Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Brita Hansdotter Björnram Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1604
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Västerås 1520 1591
Mårten Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1530 Svartvik, Norrala 1584
Avlägsna kusiner
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Fyrmänning (brylling) Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Andra anhöriga
Henrik Horn af Kanckas Gammelfar-/morförälders kusin 1580 Tyskland 1629
Margareta Boije af Gennäs Far-/morförälders kusin Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Gustaf Horn af Kanckas Förälders tremänning 1627 1673
Gustaf Horn af Kanckas Far-/morförälders tremänning 1627 1673
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Förälders fyrmänning Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17