Lennart Erikssons anor

Carl Fredrik Munck af Fulkila

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Mårten Johan Munck af Fulkila 1699-02-24 Catharina Ritz 1703

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Brita Magdalena Stubbe 1730 Carl Johan Munck af Fulkila

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1733
Död 1800-03-20

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Brita Magdalena Stubbe Partner eller fru 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Barn
Carl Johan Munck af Fulkila Son Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Föräldrar
Mårten Johan Munck af Fulkila Far Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Catharina Ritz Mor Viborg 1703 Somero, Finland 1755-05-27
Barnbarn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarns barn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1935-10-06
Barnbarns barnbarns barnbarn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn 1963-11-24
Far-/morföräldrar
Claes Munck af Fulkila Farfar/morfar Tobolsk, Ryssland 1716
Helena Margareta Hästesko-Fortuna Farmor/mormor 1710
Gammelfar-/morföräldrar
Anna Silfversvan Gammelfar-/mormor Vihti, Egentliga Finland 1722-03-02
Johan Hästesko-Fortuna af Målagård Gammelfar-/morfar Borgå, Finland 1672-04-08
Margareta Ramsay Gammelfar-/mormor 1702
Anders Munck af Fulkila Gammelfar-/morfar Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Johan Munck af Fulkila Gammel-gammelfar-/morfar Tyskland 1639
Margareta Ljuster Gammel-gammelfar-/mormor 1667
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik Bertilsson Ljuster Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Åbo, Finland 1641
Karin Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1659
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Göransdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Göran Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Andersson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tavastehus 1490 Pohjan pitäjä 1568
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Brita Rötkersdotter Diekn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Anders Karlsson Boijan Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1460 Pojo, Bjurböle 1537-08-11
Krister Klasson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1480 Raseborg, Finland 1520
Ingeborg Siggesdotter Sparre af Rossvik Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Örebro 1490
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Erik Munck af Fulkila Gammel-farbror eller -morbror 1670 1709