Lennart Erikssons anor

Carl Johan Munck af Fulkila

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Carl Fredrik Munck af Fulkila 1733 Brita Magdalena Stubbe 1730

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Lovisa Albertina De Pont 1768-03-25 Carl Jacob Munck af Fulkila

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1758-12-03 Somero, Finland
Död 1815-03-08 Somero, Finland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Lovisa Albertina De Pont Partner eller fru Somero, Finland 1768-03-25 Somero, Finland 1824-06-30
Barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Son Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Föräldrar
Brita Magdalena Stubbe Mor 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Carl Fredrik Munck af Fulkila Far 1733 1800-03-20
Barnbarn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1935-10-06
Barnbarns barnbarns barn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barn 1963-11-24
Far-/morföräldrar
Carl Stubbe Farfar/morfar 1691
Mårten Johan Munck af Fulkila Farfar/morfar Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Hedvig Eleonora von der Pahlen Farmor/mormor 1700
Catharina Ritz Farmor/mormor Viborg 1703 Somero, Finland 1755-05-27
Gammelfar-/morföräldrar
Claes Munck af Fulkila Gammelfar-/morfar Tobolsk, Ryssland 1716
Helena Margareta Hästesko-Fortuna Gammelfar-/mormor 1710
Sofia Helena Forbes Gammelfar-/mormor
Fredrik Adolf von der Pahlen Gammelfar-/morfar 1653 1709-07-01
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Silfversvan Gammel-gammelfar-/mormor Vihti, Egentliga Finland 1722-03-02
Christina Boije af Gennäs Gammel-gammelfar-/mormor 1697
Johan Hästesko-Fortuna af Målagård Gammel-gammelfar-/morfar Borgå, Finland 1672-04-08
Margareta Ramsay Gammel-gammelfar-/mormor 1702
Ernst Johannes Forbes Gammel-gammelfar-/morfar 1624 1677
Anders Munck af Fulkila Gammel-gammelfar-/morfar Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Larsdotter Fleming Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1632
Johan Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tyskland 1639
Margareta Ljuster Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1667
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1588-09-29 1647-10-01
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik Bertilsson Ljuster Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Åbo, Finland 1641
Karin Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1659
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1601
Mårten Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1538 Isnäs, Pernaja, Finland 1596-11-25
Lars Hermansson Fleming Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1545 1602
Anna Henriksdotter Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1560 1592-10-09
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Göransdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Henrik Klasson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1512 Kanckas 1595-06-21
Elin Arvidsdotter Stålarm Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1515 Masku, Finland 1577
Hans Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Anna Persdotter Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1538 1571
Göran Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Andersdotter Grubbe Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Hebla Månsintytär Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1590
Arvid Eriksson Stålarm Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1490 1529
Nils Andersson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tavastehus 1490 Pohjan pitäjä 1568
Kristina Knutsdotter Kurck Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grabbacka, Karls, Finland 1494 1551
Lars Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar S:t Laurentii, Söderköping 1495 Norrala 1572
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Erik Munck af Fulkila Gammel-gammel-farbror eller morbror 1670 1709
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Erik Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1668
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Hans Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Brita Hansdotter Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1604
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Anders Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Västerås 1520 1591
Mårten Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1530 Svartvik, Norrala 1584
Andra anhöriga
Henrik Horn af Kanckas Gammelfar-/morförälders sexmänning 1580 Tyskland 1629
Margareta Boije af Gennäs Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Gustaf Horn af Kanckas Gammelfar/-morförälders tremänning 1627 1673
Gustaf Horn af Kanckas Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1627 1673
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Far-/morförälders fyrmänning Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Gammelfar-/morförälders fyrmänning Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17