Lennart Erikssons anor

Carl Jacob Munck af Fulkila

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Carl Johan Munck af Fulkila 1758-12-03 Lovisa Albertina De Pont 1768-03-25

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1808-03-17 Somero, Finland
Död 1882-06-23 Lund, Sverige

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Henrietta Ulrika Antoinetta Carolina Cederström Partner eller fru
Barn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Dotter Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Föräldrar
Carl Johan Munck af Fulkila Far Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Lovisa Albertina De Pont Mor Somero, Finland 1768-03-25 Somero, Finland 1824-06-30
Barnbarn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1935-10-06
Barnbarns barnbarn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarn 1963-11-24
Far-/morföräldrar
Brita Magdalena Stubbe Farmor/mormor 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Carl Fredrik Munck af Fulkila Farfar/morfar 1733 1800-03-20
Gammelfar-/morföräldrar
Carl Stubbe Gammelfar-/morfar 1691
Mårten Johan Munck af Fulkila Gammelfar-/morfar Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Hedvig Eleonora von der Pahlen Gammelfar-/mormor 1700
Catharina Ritz Gammelfar-/mormor Viborg 1703 Somero, Finland 1755-05-27
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Claes Munck af Fulkila Gammel-gammelfar-/morfar Tobolsk, Ryssland 1716
Helena Margareta Hästesko-Fortuna Gammel-gammelfar-/mormor 1710
Sofia Helena Forbes Gammel-gammelfar-/mormor
Fredrik Adolf von der Pahlen Gammel-gammelfar-/morfar 1653 1709-07-01
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Silfversvan Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Vihti, Egentliga Finland 1722-03-02
Christina Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1697
Johan Hästesko-Fortuna af Målagård Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Borgå, Finland 1672-04-08
Margareta Ramsay Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1702
Ernst Johannes Forbes Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1624 1677
Anders Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Larsdotter Fleming Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1632
Johan Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tyskland 1639
Margareta Ljuster Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1667
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1588-09-29 1647-10-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik Bertilsson Ljuster Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Åbo, Finland 1641
Karin Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1659
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1601
Mårten Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1538 Isnäs, Pernaja, Finland 1596-11-25
Lars Hermansson Fleming Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1545 1602
Anna Henriksdotter Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1560 1592-10-09
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Göransdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Henrik Klasson Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1512 Kanckas 1595-06-21
Elin Arvidsdotter Stålarm Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1515 Masku, Finland 1577
Hans Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Anna Persdotter Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1538 1571
Göran Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Erik Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1670 1709
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Erik Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1668
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Hans Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Brita Hansdotter Björnram Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1604
Andra anhöriga
Henrik Horn af Kanckas Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1580 Tyskland 1629
Margareta Boije af Gennäs Gammelfar-/morförälders sexmänning Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Gustaf Horn af Kanckas Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1627 1673
Gustaf Horn af Kanckas Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1627 1673
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Gammelfar-/morförälders fyrmänning Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17