Lennart Erikssons anor

Ebba Henrietta Munck af Fulkila

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Carl Jacob Munck af Fulkila 1808-03-17 Henrietta Ulrika Antoinetta Carolina Cederström

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Oscar Carl August av Sverige 1859-11-15 Folke Bernadotte af Wisborg

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1858-10-24 Jönköping
Död 1946-10-16 Malmsjö, Södermanland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Oscar Carl August av Sverige Partner eller man Drottningholms slott 1859-11-15 Malmsjö, Södermanland 1953-10-04
Barn
Folke Bernadotte af Wisborg Son Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Föräldrar
Henrietta Ulrika Antoinetta Carolina Cederström Mor
Carl Jacob Munck af Fulkila Far Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barn 1963-11-24
Far-/morföräldrar
Carl Johan Munck af Fulkila Farfar/morfar Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Lovisa Albertina De Pont Farmor/mormor Somero, Finland 1768-03-25 Somero, Finland 1824-06-30
Gammelfar-/morföräldrar
Brita Magdalena Stubbe Gammelfar-/mormor 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Carl Fredrik Munck af Fulkila Gammelfar-/morfar 1733 1800-03-20
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Carl Stubbe Gammel-gammelfar-/morfar 1691
Mårten Johan Munck af Fulkila Gammel-gammelfar-/morfar Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Hedvig Eleonora von der Pahlen Gammel-gammelfar-/mormor 1700
Catharina Ritz Gammel-gammelfar-/mormor Viborg 1703 Somero, Finland 1755-05-27
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Claes Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tobolsk, Ryssland 1716
Helena Margareta Hästesko-Fortuna Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1710
Sofia Helena Forbes Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Fredrik Adolf von der Pahlen Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1653 1709-07-01
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Silfversvan Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Vihti, Egentliga Finland 1722-03-02
Christina Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1697
Johan Hästesko-Fortuna af Målagård Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Borgå, Finland 1672-04-08
Margareta Ramsay Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1702
Ernst Johannes Forbes Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1624 1677
Anders Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Larsdotter Fleming Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1632
Johan Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tyskland 1639
Margareta Ljuster Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1667
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1588-09-29 1647-10-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik Bertilsson Ljuster Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Åbo, Finland 1641
Karin Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1659
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1601
Mårten Nilsson Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1538 Isnäs, Pernaja, Finland 1596-11-25
Lars Hermansson Fleming Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1545 1602
Anna Henriksdotter Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1560 1592-10-09
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Erik Munck af Fulkila Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1670 1709
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Erik Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1668
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Hans Boije af Gennäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Andra anhöriga
Margareta Boije af Gennäs Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Gustaf Horn af Kanckas Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1627 1673
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Barnbarn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarn 1931-02-08
Christine Maria Glahns Barnbarns maka 1932-01-09
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarn 1935-10-06