Lennart Erikssons anor

Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Otto Mörner af Morlanda Okänd 30

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1909

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Föräldrar
Okänd 30 Mor
Otto Mörner af Morlanda Far
Far-/morföräldrar
Carl Gustav Mörner af Morlanda Farfar/morfar 1729-05-02 Oby, Askeryd 1784-09-19
Sofia Elisabet Steuch Farmor/mormor Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
Gammelfar-/morföräldrar
Elof Steuch Gammelfar-/morfar Härnösand 1687-09-11 Oby, Blädinge 1772-06-01
Anna Kristina Juul Gammelfar-/mormor Astrup, Danmark 1711-03-11 Duveke, Halmstad 1791-12-17
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Mattias Steuchius Gammel-gammelfar-/mormor Fogdö 1644-10-26 Uppsala 1730-08-22
Anna Tersera Gammel-gammelfar-/mormor Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Johannes (Jöns) Elai Terserus Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1605 Linköping 1678
Elisabeth Troilia Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1624 1655
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Uno Trulson (Trollus) Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1586 1664
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Anna Segersdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Nensjö, Gudmundrå 1560 Helgum, Särbrå 1632-06-03
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Lars (Laurentis) Svenonis Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Barkersta, Harmånger 1507 Säbrå 1579
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Säbrå 1511 Säbrå
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda Farbror eller morbror
Claes Erik Mörner af Morlanda Farbror eller morbror Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29
Kusiner
Nils Gustaf Mörner af Morlanda Kusin Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
Kusins barn
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda Kusins son Lekaryd 1829 Linköping 1895
Kusins barnbarn
Knut Hjalmar Napoleon Mörner af Morlanda Kusins barnbarn Veta 1874-12-11 Linköping 1958
Kusins barnbarns barn
Carl Herbert Napoleon Mörner af Morlanda Kusins barnbarns barn 1972
Kusins barnbarns barnbarn
Claes-Göran Herbert Mörner af Morlanda Kusins barnbarnsbarnbarn (son) 1940-07-06
Carl Stanley Mörner af Morlanda Kusins barnbarnsbarnbarn (son) 1946-06-09