Lennart Erikssons anor

Elof Steuch

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Anna Tersera 1653-06-12 Mattias Steuchius 1644-10-26

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Anna Kristina Juul 1711-03-11 Sofia Elisabet Steuch

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1687-09-11 Härnösand
Död 1772-06-01 Oby, Blädinge

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Anna Kristina Juul Partner eller fru Astrup, Danmark 1711-03-11 Duveke, Halmstad 1791-12-17
Barn
Sofia Elisabet Steuch Dotter Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
Föräldrar
Mattias Steuchius Mor Fogdö 1644-10-26 Uppsala 1730-08-22
Anna Tersera Mor Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Barnbarn
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda Barnbarn
Otto Mörner af Morlanda Barnbarn
Claes Erik Mörner af Morlanda Barnbarn Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
Barnbarns barn
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda Barnbarns barn 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda Barnbarns barn Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
Barnbarns barnbarn
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarn Lekaryd 1829 Linköping 1895
Barnbarns barnbarns barn
Knut Hjalmar Napoleon Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barn Veta 1874-12-11 Linköping 1958
Barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Herbert Napoleon Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarn 1972
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Claes-Göran Herbert Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1940-07-06
Carl Stanley Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1946-06-09
Far-/morföräldrar
Johannes (Jöns) Elai Terserus Farmor/mormor 1605 Linköping 1678
Elisabeth Troilia Farfar/morfar 1624 1655
Gammelfar-/morföräldrar
Uno Trulson (Trollus) Gammelfar-/morfar 1586 1664
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Gammelfar-/mormor Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Gammel-gammelfar-/morfar Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Anna Segersdotter Gammel-gammelfar-/mormor Nensjö, Gudmundrå 1560 Helgum, Särbrå 1632-06-03
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Lars (Laurentis) Svenonis Bure Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Barkersta, Harmånger 1507 Säbrå 1579
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Säbrå 1511 Säbrå
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Margareta Boosdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Hälsingland 1470
Sven Persson Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bure, Selånger 1475
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Peder (Per) Falesson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1445
Helena Larsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Nordmaling 1457
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Fale Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1415
Gunhild Svensdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ramhäll, Medelpad 1420
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Gammel-gammel-farbror eller morbror Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29