Lennart Erikssons anor

Bror Wilhelm Mörner af Morlanda

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Carl Gustav Mörner af Morlanda 1729-05-02 Sofia Elisabet Steuch 1738-05-15

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Bröder och systrar
Otto Mörner af Morlanda Bror
Claes Erik Mörner af Morlanda Bror Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
Föräldrar
Carl Gustav Mörner af Morlanda Far 1729-05-02 Oby, Askeryd 1784-09-19
Sofia Elisabet Steuch Mor Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
Far-/morföräldrar
Elof Steuch Farfar/morfar Härnösand 1687-09-11 Oby, Blädinge 1772-06-01
Anna Kristina Juul Farmor/mormor Astrup, Danmark 1711-03-11 Duveke, Halmstad 1791-12-17
Gammelfar-/morföräldrar
Mattias Steuchius Gammelfar-/mormor Fogdö 1644-10-26 Uppsala 1730-08-22
Anna Tersera Gammelfar-/mormor Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Johannes (Jöns) Elai Terserus Gammel-gammelfar-/mormor 1605 Linköping 1678
Elisabeth Troilia Gammel-gammelfar-/morfar 1624 1655
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Uno Trulson (Trollus) Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1586 1664
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Anna Segersdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Nensjö, Gudmundrå 1560 Helgum, Särbrå 1632-06-03
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Lars (Laurentis) Svenonis Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Barkersta, Harmånger 1507 Säbrå 1579
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Säbrå 1511 Säbrå
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Margareta Boosdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Hälsingland 1470
Sven Persson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bure, Selånger 1475
Syskonbarn
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda Syskons son 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda Syskons son Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
Syskons barnbarn
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda Syskons barnbarn Lekaryd 1829 Linköping 1895
Syskons barnbarns barn
Knut Hjalmar Napoleon Mörner af Morlanda Syskons barnbarns barn Veta 1874-12-11 Linköping 1958
Syskons barnbarns barnbarn
Carl Herbert Napoleon Mörner af Morlanda Syskons barnbarns barnbarn 1972
Syskons barnbarns barnbarns barn
Claes-Göran Herbert Mörner af Morlanda Syskons barnbarns barnbarns barn 1940-07-06
Carl Stanley Mörner af Morlanda Syskons barnbarns barnbarns barn 1946-06-09
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29