Lennart Erikssons anor

Sofia Elisabet Steuch

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Elof Steuch 1687-09-11 Anna Kristina Juul 1711-03-11

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1738-05-15 Gåvetorp, Lekaryd
Död 1818-04-30 Växjö

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Carl Gustav Mörner af Morlanda Partner eller man 1729-05-02 Oby, Askeryd 1784-09-19
Barn
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda Son
Otto Mörner af Morlanda Son
Claes Erik Mörner af Morlanda Son Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
Föräldrar
Elof Steuch Far Härnösand 1687-09-11 Oby, Blädinge 1772-06-01
Anna Kristina Juul Mor Astrup, Danmark 1711-03-11 Duveke, Halmstad 1791-12-17
Barnbarn
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda Barnbarn 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda Barnbarn Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
Barnbarns barn
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda Barnbarns barn Lekaryd 1829 Linköping 1895
Barnbarns barnbarn
Knut Hjalmar Napoleon Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarn Veta 1874-12-11 Linköping 1958
Barnbarns barnbarns barn
Carl Herbert Napoleon Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barn 1972
Barnbarns barnbarns barnbarn
Claes-Göran Herbert Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarn 1940-07-06
Carl Stanley Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarn 1946-06-09
Far-/morföräldrar
Mattias Steuchius Farmor/mormor Fogdö 1644-10-26 Uppsala 1730-08-22
Anna Tersera Farmor/mormor Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Gammelfar-/morföräldrar
Johannes (Jöns) Elai Terserus Gammelfar-/mormor 1605 Linköping 1678
Elisabeth Troilia Gammelfar-/morfar 1624 1655
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Uno Trulson (Trollus) Gammel-gammelfar-/morfar 1586 1664
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Gammel-gammelfar-/mormor Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Anna Segersdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Nensjö, Gudmundrå 1560 Helgum, Särbrå 1632-06-03
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Lars (Laurentis) Svenonis Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Barkersta, Harmånger 1507 Säbrå 1579
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Säbrå 1511 Säbrå
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Margareta Boosdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Hälsingland 1470
Sven Persson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bure, Selånger 1475
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Peder (Per) Falesson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1445
Helena Larsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Nordmaling 1457
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29