Lennart Erikssons anor

Carl Gustav Mörner af Morlanda

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1729-05-02
Död 1784-09-19 Oby, Askeryd

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Sofia Elisabet Steuch Partner eller fru Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
Barn
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda Son
Otto Mörner af Morlanda Son
Claes Erik Mörner af Morlanda Son Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
Barnbarn
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda Barnbarn 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda Barnbarn Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
Barnbarns barn
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda Barnbarns barn Lekaryd 1829 Linköping 1895
Barnbarns barnbarn
Knut Hjalmar Napoleon Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarn Veta 1874-12-11 Linköping 1958
Barnbarns barnbarns barn
Carl Herbert Napoleon Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barn 1972
Barnbarns barnbarns barnbarn
Claes-Göran Herbert Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarn 1940-07-06
Carl Stanley Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarn 1946-06-09