Lennart Erikssons anor

Lars (Laurentis) Svenonis Bure

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Sven Persson Bure 1475 Margareta Boosdotter 1470

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1507 Barkersta, Harmånger
Död 1579 Säbrå

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Partner eller fru Säbrå 1511 Säbrå
Barn
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Son Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Föräldrar
Margareta Boosdotter Mor Hälsingland 1470
Sven Persson Bure Far Bure, Selånger 1475
Barnbarn
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Barnbarn Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Barnbarn Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Barnbarns barn
Elisabeth Troilia Barnbarns barn 1624 1655
Barnbarns barnbarn
Anna Tersera Barnbarns barnbarn Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Barnbarns barnbarns barn
Elof Steuch Barnbarns barnbarns barn Härnösand 1687-09-11 Oby, Blädinge 1772-06-01
Barnbarns barnbarns barnbarn
Sofia Elisabet Steuch Barnbarns barnbarns barnbarn Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Otto Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Claes Erik Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barn Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Lekaryd 1829 Linköping 1895
Far-/morföräldrar
Peder (Per) Falesson Bure Farfar/morfar Bureå, Skellefteå 1445
Helena Larsdotter Farmor/mormor Nordmaling 1457
Gammelfar-/morföräldrar
Fale Olofsson Bure Gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1415
Gunhild Svensdotter Gammelfar-/mormor Ramhäll, Medelpad 1420
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 29 Gammel-gammelfar-/mormor
Olof Hersesson Bure Gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1375 Bureå, Skellefteå 1460
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Herse NN Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Okänd 30 Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof Olofsson Bure Gammel-gammel-farbror eller morbror Bureå, Skellefteå 1420
Anders Olofsson Bure Gammel-gammel-farbror eller morbror Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Joen Olofsson Bure Gammel-gammel-farbror eller morbror Bureå, Skellefteå 1460 Bureå, Skellefteå 1530
Avlägsna kusiner
Anna Andersdotter Grubbe Fyrmänning (brylling) Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Påvel Olofsson Bure Fyrmänning (brylling) Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
Andra anhöriga
Agnes Jonsdotter Bure Far-/morförälders kusin
Brita Hansdotter Björnram Fyrmännings barnbarn (dotter) 1604
Cecilia Jonsdotter Bure Far-/morförälders kusin
Elin Olofsdotter Fyrmännings barnbarn (dotter) Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter Fyrmännings barnbarn (dotter) Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Fyrmännings barnbarn (dotter) 1601
Nils Jonsson Bure Far-/morförälders kusin
Sten Jonsson Bure Far-/morförälders kusin
Påvel Andersson Bure Far-/morförälders kusin Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Jacob Andersson Bure Far-/morförälders kusin Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Mariet Andersdotter Bure Far-/morförälders kusin Bureå, Skellefteå 1464
Maria Jacobsdotter Bure Förälders tremänning Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Olof Påvelsson Bure Förälders tremänning Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Anders Larsson Björnram Fyrmännings son Västerås 1520 1591
Hans Larsson Björnram Fyrmännings son 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Malin Olofsdotter Bure Förälders tremänning 1525 1627
Olof Jonsson Bure Far-/morförälders kusin Bureå 1525 Bureå 1559
Mårten Larsson Björnram Fyrmännings son 1530 Svartvik, Norrala 1584
Cecilia Påvelsdotter Fyrmännings dotter Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå

Anteckningar

I sin ungdom skall han ha insatts i Burekloster där han av sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlevnaden i ett convivum sacrum grundat på ett brödrabrev från Johanniterklostret i Eskilstuna. Kom därifrån till Fransiskanerna i Uppsala och blev altarist i domkyrkan, övertog därefter skötseln av Alla själars prebenda vid domkyrkan.
Vid reformationens början begav han sig till Stockholm och blev Olai Petri lärjunge. Sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blev den förste lutherske kyrkoherden i Säbrå, Västernorrlands län 1543, men avböjde det av ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen över Ångermanland.
Fr. o. m. 1543 arrenderar han några av de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå.
På landstinget i Bjärtrå 29/10 1568 avgav han jämte övriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt konung Johan III.
Enligt taxeringen för Älvsborgs lösen år 1571 utgjorde hans lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn 1 1/2 pund, mässing 1 pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12, hästar 4 för 76 mk och 1 sto för 9 1/2 mk. Sammanlagda värdet uppgick till 1279 mk, varav tiondedelen utgavs för ändamålet.
Sina söner uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gävle skola och slutligen till Uppsala. Tiondelängderna för år 1572 är de sista han bevittnar.
Stamfar för adliga släkten Bure (nr 126).

Kyrkoherde i Säbrå 1543-1579.
Enligt uppgifter i Boken om Säbrå sattes Lars i sin ungdom i Bure kloster, där han av sin släkting abboten Jonas Olsson Bure fick lära sig läsa och skriva samt leva klosterliv i ett convivum sacrum grundat på ett brödrabrev från Johanniterklostret i Eskilstuna. Han belv senare fransiskanermunk i Uppsale och tjänstgjorde även i domkyrkan. Vid reformation blevhan Olaus Petri lärjunge och sändes slutligen till Norrland för att sprida lutherdomens tankar och blev 1543 utnämnd till kyrkoherde i Säbrå. Han avgav på landstinget i Bjärtrå 29/10 1568 trohetsförsäkran till Johan III. Källor: Zarah Leanders anfädrar Boken om Säbrå (Källa: Östman, Michael.)

Enligt Johannes Bureus, hvilkens uppgifter dock böra upptas med en viss försiktighet, lär denne adliga Bureättens förstenärmare kände stamfader varit född 1507 och tredje son till höfvitsmannen i Medelpad Sven Pedersson och Margareta Boosdotter från Hälsingland. I sin ungdom skall han insatts i Burakloster(?), där
han af sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlefvnaden, kom därifrån till Fransiskanerna i Upsala och blef altarist i domkyrkan, deinde praebendam animarum administrandam suscepit(övfvertog därefter skötseln af Alla själars prebenda vid domkyrkan). Vid reformationens början begaf han sig till Sthm och blef OlaiPetri lärjunge, sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blef khde i Säbrå 1543, men afböjde det af ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen öfver Ångermanland. Fr.o.m 1543 arrenderar han några af de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå. På landstinget i Bjärtrå 29 okt. 1568 afgaf han jämte öfriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt kon. Johan III. Enligt taxeringen för Älfsborgs lösen år 1571 utgjorde khdens lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn 1½ pund, mässing 1pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12, hästar 4 för 75 mk och 1 sto för 9½ mk. Sammanlagda värdet uppgcik till 1279 mk, hvaraf tiondedelen utgafs för ändamålet. Sina söner
uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gefle skola och slutligen till Upsala. Tiondelängderna för år 1572 äro de sista, som bevittnas af Laurentius Svenonis, men enl. uppgift skall han dött först 1579. Källa: Bygdéns

Källor
1) Östman, Michael
2) Bygdén, L
3) Blästa, J (www.solace.mh.se/~blasta/gen_ind.htm)