Lennart Erikssons anor

Kerstin Henriksdotter Zynthia

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1552 Säbrå cirka

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Partner eller man Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Barn
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Son Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29

Anteckningar

Komminister i Säbrå på 1570-talet. Vice pastor i Själevad i slutet av 1588 och blev 1589 kyrkoherde därstädes. Kyrkoherde i Säbrå 1589-1603.
Han uppges ha varit docens i Gefle skola 1570, sedan kommunister i Säbrå. (Källa: Bygdén)

Enligt brev av Johan III 29/3 1591 tillerkändes han 6 pund spannmål, vilket senare konfirmerades sv Sigismund och hertigKarl 27/2 1596 Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 1595. Liksom sin broder uppräthöll han även kyrkoherdetjänsten i Härnösand, dock endast under åren 1596-1603. Att han fick sköta Härnösand från 1596 berodde på att kyrkoherden Laurentius Jonae där kommit i slemmt rykte att ha belägrat klockarhustrun i staden och det tog långan tid innan han kunde fria sig från beskyllningen. Han blev begravd i sin faders kyrka mitt för altaret. Han hade liksom fadern varit förmögen och ägde flera hemman. (Källa: Östman, Michael)

Docent i Gävle skola 1570. Kyrkoherde 1589 i Själevad, därifrån transport till Säbrå.
Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 och som riksdagsman Söderköpings riksdagsbeslut 1595.
Begravd i Säbrå kyrka mitt för altaret. Sonen Jacobus Zäbråzynthius Bure (1572-1642) blev professor och biskop i Strängnäs.
Johannes tog namnet Bure efter sin bror Engelbertus hustru Elisabeths släktnamn Bure. Elisabeth var f.ö. moster till den berömde run- och fornforskaren Johan Bure (1568-1652) (Johannes Thomae Bureus) Litt: G. Stålbom: Runristningar, s 59.
Johan Bure var ivrig släktforskare och menade sig kunna föra sin släkt tillbaka till Olof Skötkonungs tid, vilken,som framgår av nedanstående anor, även Johannes härstammade ifrån.
Litt: Svenskt biografiskt lexikon VI s 685.

Källor
1) Bygdén, L
2) Boström, Leif (home.swipnet.se/leifbostrom/main.htm)
3) Östman, Michael