Lennart Erikssons anor

Gustaf Horn af Kanckas

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Henrik Horn af Kanckas 1580 Margareta Boije af Gennäs 1604-03-06

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Anna Helena von Gertten 1640 Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1627
Död 1673

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Anna Helena von Gertten Partner eller fru 1640 1709
Barn
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Son Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Föräldrar
Henrik Horn af Kanckas Far 1580 Tyskland 1629
Margareta Boije af Gennäs Mor Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Far-/morföräldrar
Brita Hansdotter Björnram Farmor/mormor 1604
Göran Henriksson Horn af Kanckas Farfar/morfar 1602-02-20
Anna Larsdotter Hordeel Farmor/mormor 1573 Gennarby, Pojo, Finland 1646
Hans Boije af Gennäs Farfar/morfar Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Gammelfar-/morföräldrar
Ingeborg Boije af Gennäs Gammelfar-/mormor Finland 1580
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Gammelfar-/mormor 1601
Hans Larsson Björnram Gammelfar-/morfar 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Mårten Nilsson Boije af Gennäs Gammelfar-/morfar 1538 Isnäs, Pernaja, Finland 1596-11-25
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Andersdotter Grubbe Gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Lars Olofsson Gammel-gammelfar-/morfar S:t Laurentii, Söderköping 1495 Norrala 1572
Hans Larsson Björnram Gammel-gammelfar-/morfar 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Anna Persdotter Ållongren Gammel-gammelfar-/mormor 1538 1571
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Andersdotter Grubbe Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Hebla Månsintytär Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1590
Anders Pedersson i Grubbe Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1470 1543
Maria Jacobsdotter Bure Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Lars Olofsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar S:t Laurentii, Söderköping 1495 Norrala 1572
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hebbla Stiernkors Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1590
Nils Persson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1573
Kälug Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå 1452 Bureå, Skellefteå 1529
Jacob Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Anders Pedersson i Grubbe Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1470 1543
Maria Jacobsdotter Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Borgå Borgå 1545-08-05
Anders Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Malin Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1430
Kälug Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå 1452 Bureå, Skellefteå 1529
Jacob Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1482 Pernä 1555
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Margareta Tuvesdotter Natt och Dag Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Danmark Ennen 1532-03-10
Okänd 29 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Olof Hersesson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1375 Bureå, Skellefteå 1460
Anders Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Malin Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1430
Engelbrekt Larsson till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1460 1532-03-10
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Gammel-faster eller moster 1601
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Gammel-farbror eller -morbror 1588-09-29 1647-10-01
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Brita Hansdotter Björnram Gammel-gammel-faster eller moster 1604
Anders Larsson Björnram Gammel-gammel-farbror eller morbror Västerås 1520 1591
Mårten Larsson Björnram Gammel-gammel-farbror eller morbror 1530 Svartvik, Norrala 1584
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Västerås 1520 1591
Mårten Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1530 Svartvik, Norrala 1584
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Påvel Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Mariet Andersdotter Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster Bureå, Skellefteå 1464
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Fale Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Bureå, Skellefteå 1415
Olof Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Bureå, Skellefteå 1420
Påvel Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Joen Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Bureå, Skellefteå 1460 Bureå, Skellefteå 1530
Mariet Andersdotter Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster Bureå, Skellefteå 1464
Avlägsna kusiner
Christina Boije af Gennäs Tremänning (syssling) 1697
Erik Boije af Gennäs Tremänning (syssling) 1668
Sofia Helena Forbes Tremänning (syssling)
Margareta Boije af Gennäs Tremänning (syssling) Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Fyrmänning (brylling) Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Andra anhöriga
Agnes Jonsdotter Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin
Cecilia Jonsdotter Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin
Christina Boije af Gennäs Förälders kusin 1697
Elin Olofsdotter Gammelfar-/morförälders femmänning Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter Gammelfar-/morförälders femmänning Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Elin Olofsdotter Far-/morförälders femmänning Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter Far-/morförälders femmänning Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Erik Boije af Gennäs Förälders kusin 1668
Nils Jonsson Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin
Sofia Helena Forbes Tremännings dotter
Sten Jonsson Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin
Peder (Per) Falesson Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Bureå, Skellefteå 1445
Sven Persson Bure Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Bure, Selånger 1475
Olof Påvelsson Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Olof Påvelsson Bure Gammelfar-/morförälders sexmänning Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Lars (Laurentis) Svenonis Bure Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Barkersta, Harmånger 1507 Säbrå 1579
Påvel Olofsson Bure Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
Påvel Olofsson Bure Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
Malin Olofsdotter Bure Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1525 1627
Olof Jonsson Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Bureå 1525 Bureå 1559
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Gammelfar-/morförälders femmänning Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Cecilia Påvelsdotter Gammelfar-/morförälders fyrmänning Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå
Cecilia Påvelsdotter Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå
Henrik Horn af Kanckas Far-/morförälders kusin 1580 Tyskland 1629
Hans Boije af Gennäs Förälders kusin Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Far-/morförälders sexmänning Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Förälders kusin 1588-09-29 1647-10-01
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Far-/morförälders sexmänning Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Mårten Nilsson Förälders sexmänning Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1661 Kalvträsk, Burträsk, Åsele 1739-08-19
Mårten Nilsson Far-/morförälders sexmänning Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1661 Kalvträsk, Burträsk, Åsele 1739-08-19
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Tremännings barnbarn Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Hedvig Eleonora von der Pahlen Tremännings dotter 1700
Hedvig Eleonora von der Pahlen Tremännings barnbarn 1700
Brita Magdalena Stubbe Tremännings barnbarns barn 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Brita Magdalena Stubbe Tremännings barnbarn 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Carl Johan Munck af Fulkila Tremännings barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08

Anteckningar

Chef för Österbottens regemente