Lennart Erikssons anor

Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Hans Larsson Björnram 1520 Anna Persdotter Ållongren 1538

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1601

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Mårten Nilsson Boije af Gennäs Partner eller man 1538 Isnäs, Pernaja, Finland 1596-11-25
Bröder och systrar
Brita Hansdotter Björnram Halvsyster 1604
Barn
Hans Boije af Gennäs Son Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Son 1588-09-29 1647-10-01
Föräldrar
Hans Larsson Björnram Far 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Anna Persdotter Ållongren Mor 1538 1571
Barnbarn
Christina Boije af Gennäs Barnbarn 1697
Erik Boije af Gennäs Barnbarn 1668
Margareta Boije af Gennäs Barnbarn Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Barnbarns barn
Sofia Helena Forbes Barnbarns barn
Gustaf Horn af Kanckas Barnbarns barn 1627 1673
Barnbarns barnbarn
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Barnbarns barnbarn Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Hedvig Eleonora von der Pahlen Barnbarns barnbarn 1700
Barnbarns barnbarns barn
Brita Magdalena Stubbe Barnbarns barnbarns barn 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Far-/morföräldrar
Anna Andersdotter Grubbe Farmor/mormor Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Hebla Månsintytär Farmor/mormor
Per Nilsson Ållongren Farfar/morfar 1590
Lars Olofsson Farfar/morfar S:t Laurentii, Söderköping 1495 Norrala 1572
Gammelfar-/morföräldrar
Hebbla Stiernkors Gammelfar-/mormor 1590
Nils Persson Ållongren Gammelfar-/morfar 1573
Anders Pedersson i Grubbe Gammelfar-/morfar 1470 1543
Maria Jacobsdotter Bure Gammelfar-/mormor Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammelfar-/morfar Borgå Borgå 1545-08-05
Kälug Olofsdotter Gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå 1452 Bureå, Skellefteå 1529
Jacob Andersson Bure Gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Gammel-gammelfar-/mormor 1482 Pernä 1555
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Margareta Tuvesdotter Natt och Dag Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Danmark Ennen 1532-03-10
Anders Olofsson Bure Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Malin Olofsdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1430
Engelbrekt Larsson till Isnäs Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1460 1532-03-10
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 29 Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Tuve Månsson Natt och Dag Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Danmark 1480
Olof Hersesson Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1375 Bureå, Skellefteå 1460
Cecilia Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1461 1510
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Herse NN Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Okänd 30 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Jakob Olofsson Horn af Kanckais Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Halliko 1433
Kristina Horn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Gammelby, Pernaja, Finland 1435
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Katarina Horn af Kanckas Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Olof Matsson till Åminne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Syskonbarn
Henrik Horn af Kanckas Syskons son 1580 Tyskland 1629
Syskons barnbarn
Gustaf Horn af Kanckas Syskons barnbarn 1627 1673
Syskons barnbarns barn
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Syskons barnbarns barn Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Anders Larsson Björnram Farbror eller morbror Västerås 1520 1591
Mårten Larsson Björnram Farbror eller morbror 1530 Svartvik, Norrala 1584
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Påvel Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Mariet Andersdotter Bure Gammel-gammel-gammel-faster eller moster Bureå, Skellefteå 1464
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Fale Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Bureå, Skellefteå 1415
Olof Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Bureå, Skellefteå 1420
Joen Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Bureå, Skellefteå 1460 Bureå, Skellefteå 1530
Avlägsna kusiner
Elin Olofsdotter Femmänning (pyssling) Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter Femmänning (pyssling) Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Sexmänning Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Sexmänning Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Andra anhöriga
Agnes Jonsdotter Bure Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning
Cecilia Jonsdotter Bure Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning
Nils Jonsson Bure Gammelfar-/morförälders sexmänning
Sten Jonsson Bure Gammelfar-/morförälders sexmänning
Peder (Per) Falesson Bure Gammelfar-/morförälders sexmänning Bureå, Skellefteå 1445
Sven Persson Bure Gammelfar/-morförälders tremänning Bure, Selånger 1475
Olof Påvelsson Bure Gammelfar-/morförälders kusin Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Lars (Laurentis) Svenonis Bure Far-/morförälders fyrmänning Barkersta, Harmånger 1507 Säbrå 1579
Påvel Olofsson Bure Far-/morförälders tremänning Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
Malin Olofsdotter Bure Gammelfar-/morförälders tremänning 1525 1627
Olof Jonsson Bure Gammelfar-/morförälders sexmänning Bureå 1525 Bureå 1559
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Förälders femmänning Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Cecilia Påvelsdotter Förälders fyrmänning Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå
Mårten Nilsson Fyrmännings son Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1661 Kalvträsk, Burträsk, Åsele 1739-08-19