Lennart Erikssons anor

Lars Olofsson

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1495 S:t Laurentii, Söderköping cirka
Död 1572 Norrala

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Anna Andersdotter Grubbe Partner eller fru Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Barn
Anders Larsson Björnram Son Västerås 1520 1591
Hans Larsson Björnram Son 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Mårten Larsson Björnram Son 1530 Svartvik, Norrala 1584
Barnbarn
Brita Hansdotter Björnram Barnbarn 1604
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Barnbarn 1601
Barnbarns barn
Henrik Horn af Kanckas Barnbarns barn 1580 Tyskland 1629
Hans Boije af Gennäs Barnbarns barn Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Barnbarns barn 1588-09-29 1647-10-01
Barnbarns barnbarn
Christina Boije af Gennäs Barnbarns barnbarn 1697
Erik Boije af Gennäs Barnbarns barnbarn 1668
Margareta Boije af Gennäs Barnbarns barnbarn Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Gustaf Horn af Kanckas Barnbarns barnbarn 1627 1673
Barnbarns barnbarns barn
Sofia Helena Forbes Barnbarns barnbarns barn
Gustaf Horn af Kanckas Barnbarns barnbarns barn 1627 1673
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Barnbarns barnbarns barn Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Barnbarns barnbarns barnbarn
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Barnbarns barnbarns barnbarn Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Hedvig Eleonora von der Pahlen Barnbarns barnbarns barnbarn 1700
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Brita Magdalena Stubbe Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23

Anteckningar

Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Olsson http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnram http://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rnram http://runeberg.org/sbh/bjornrlo.html

Felaktigt kallad Björnram. Hövitsman, fogde och häradshövding. Född omkring 1495 i Östergötlands län. Död 1571 eller 1572. Troligen Östgöte till börden eftersom han ägde arvsjord o Östergötland och tidigast påträffas som fogde i detta landskap i september 1520. Sympatiserade med Sturepartiet. Efter att Gustav Vasa försökt involvera dalkarlarna i upproret mot kung Kristian och misslyckats, anlände Lars Olsson åtta dagar senare till Mora och berättade där om kung Kristians grymheter. Han lyckades övertyga dalkarlarna att kalla tillbaka Gustav Vasa. Han sade: "Ty I gode män have rätt nu den herren behov, så frampt I dalkarla med ganska Sveriges inbyggjare icke ville slätt fördärvade och utdödde blive".

Gustav Vasa utsåg 1521 Olsson till hövitsman över 7000 dalkarlar och helsingar. Efter strider i Dalarna mot kung Kristians män och plundring av danska köpmän drog Gustav Vasa till Hälsingland för att öppna vägen till Finland och de tyska städerna. Som hövitsman för krigsfolket utsågs Lasse Olsson. Efter att hären växt och delats i två hoper var han hövitsman över den ena. Gustav Vasa vände om och begav sig mot Västerås. Lasse Olsson lyckades ta sig in i staden och beslagta fiendens ammunition och vapen. Efter ännu en strid i Västerås var hela Västerås med undantag av slottet i Gustav Vasas händer. I en strid i Stockholm skadas Lasse Olsson genom ett slag i huvudet. Därefter omnämns han ej i samband med strider.

Gustav Vasa utser i november 1521 Lasse Olsson att vara fogde i Norrbotten. 1526 frånträder han officiellt som fogde i Norrbotten och Ångermanland då han redan 11 juni 1526 erhållit fullmakt som fogde i Tuna i Dalarna, vilken han uppehöll till och med 1527. Den 25 november 1530 utsågs han till fogde över Korsholms län i Österbotten där han också innehade lagläsares tjänst. Som fogde uppbar Olsson årligen 20 mark i penningar förutom fritt uppehälle på Korsholm. Under sig hade han fem svenner som var och en erhöll 16 mark i årslön. Mellan 1543 och 1560 nämns Lasse Olsson som underlagman i Västerbotten, en tjänst som tidigare innehafts av hustruns släktingar. Åren 1546-1548 omnämns han som fogde på Västerås slott och 1549 användes han i några uppdrag vid Sala gruva. 1550 tillträdde han fogdeämbetet i Hälsingland, en tjänst han uppehöll till 1554 då han efterträddes av sin måg Anders Sigfridsson Rålamb.

I januari 1562, (samma år som äldre källor felaktigt anger att han skulle ha adlats), utsåg Erik XIV Lasse Olsson till medlem av den nyligen upprättade konungsnämnden som till att börja med verkställde återvinningsdomar till adeln och rena civilmål. Nämnden kom med tiden att bli ett alltmer effektivt vapen för Erik XIV och hans sekreterare Jöran Persson Tegel, som använde rådet för sina egna maktambitioner i kampen mot adeln. Över 300 dödsdomar utfärdades och endast en gång gick nämnden emot Jöran Persson. Konsekvent tvingades nämnden att döma såsom kungen och Jöran Persson ville, även när detta stred mot Sveriges lag. I och med kungens fall och avrättningen av Jöran Persson upplöstes nämnden. Lasse Olssons passivitet i nämnden har förklarats med att två av hans mågar, Anders Sigfridsson Rålamb och Per Eriksson Korp, tillhörde Jöran Perssons närmaste krets av förtrogna.

/ Björn Pettersson

--------------------------------------------------------------------------------

Källor

1) Pettersson, Björn (http://home7.swipnet.se/~w-79130/)--------------------

Lars Olofsson Björnram, hövitsman; av en gammal frälsesläkt från Finland. Utsågs 1521 av Gustav Vasa till hövitsman över 7000 dalkarlar och helsingar; slog danskarna vid Västerås och och tilltygade illa ärkebiskop Trolles folk. Han förordnades sedan till fogde i Norrland av Gustav Vasa, och fick 1562 sitt adelsstånd förnyat av kung Erik XIV; † troligen 1572. Gift 1:o med Margareta Andersdotter Bärens (Bure); 2:o med Anna Grubb, född i Grubbe i Umeå lfs, † 1559, dotter av landsköpmannen i Grubbe Anders Persson och Mariet Jacobsdotter.

Barn 1:o:

* Hans Larsson Björnram, amiral, † 1571. se Tab 2.

* Andreas Laurentii Björnram, född 1520; ärkebiskop; † 1591. se Tab 3.

lähde/källa/source: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Björnram_nr_300 -------------------- Lars Olofsson Björnram till Isnäs och Domargården, † troligen 1572. Hövitsman, ståthållare. Av en gammal frälsesläkt från Isnäs i Finland. Utsågs 1521 av Gustav Vasa till hövitsman över 7000 dalkarlar och helsingar. Slog danskarna vid Västerås och och tilltygade illa ärkebiskop Trolles folk. Han förordnades sedan till fogde i Norrland av Gustav Vasa, och fick 1562 sitt adelsstånd förnyat av kung Erik XIV. Gift 1:o med Margareta Andersdotter Bärens (Bure). Gift 2:o med Anna Grubb, född i Grubbe, Umeå lfs, † 1559. Dotter av landsköpmannen i Grubbe, Anders Persson och Mariet Jacobsdotter.

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnram -------------------- Anna Andersdotter. Född i Grubbe, Umeå lfs. [16] Död 1559. Gift. med Lars Olofsson. Ståthållare. Död 1572.

Gubernatoris i Nordlanden, som sal. k. Göstaf emoot Juten, Lagman i Westerbotten år 1560. (Johan Bure)

Enligt Peder Svart kom Lasse Olsson på vintern 1521 till Mora och rådde dalkarlarna att återkalla den flyktande Gustaf Eriksson (Vasa) och gav därmed upphov till det första Vasaloppet (Jan Liedgren: Plock ur min farfars antavla, Släktforskarnas årsbok 1996).

(Björnram) Lars Olofsson, krigare, fogde, död troligen 1572. Framträder i Peder Swarts krönika som betrodd medhjälpare till Gustav Vasa. Säges ha gett dalaalmogen de råd som fick dem att återkalla honom efter att ha nekat honom sitt bistånd. 1521 hövitsman för hälften av GV:s här, deltog verksamt i erövringen av Västerås. Svårt sårad i Stockholm, därför fick han ny befattning i den lokala förvaltningen. Fogde i Norrbotten och Ångermanland till 1526, därefter i Dalarna, 1531-39 i Korsholms län, Österbotten. Senare bosatte han sig i Umeå som underlagsman i Västerbotten. Befallningsman i Västerås. 1555-56 fogde i Västerbotten. Verksam inom rättsskippning, tillhörde Erik XIV:s högste nämnd 1563-67. Gift 1. möjl. Margareta Andersdotter Bärens eller Bure, 2. Anna Andersdotter Grubb. (Svenska män och kvinnor, huvudredaktör Nils Bohman (Sthlm 1942)) Underlagman i Västerbotten 1543-1550. [17]

http://familjenbostrom.se/genealogi/bure/11-400_104.htm#43