Lennart Erikssons anor

Anders Pedersson i Grubbe

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Maria Jacobsdotter Bure 1473 Anna Andersdotter Grubbe

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1470 cirka
Död 1543 cirka

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Maria Jacobsdotter Bure Partner eller fru Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Barn
Anna Andersdotter Grubbe Dotter Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Barnbarn
Anders Larsson Björnram Barnbarn Västerås 1520 1591
Hans Larsson Björnram Barnbarn 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Mårten Larsson Björnram Barnbarn 1530 Svartvik, Norrala 1584
Barnbarns barn
Brita Hansdotter Björnram Barnbarns barn 1604
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Barnbarns barn 1601
Barnbarns barnbarn
Henrik Horn af Kanckas Barnbarns barnbarn 1580 Tyskland 1629
Hans Boije af Gennäs Barnbarns barnbarn Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarn 1588-09-29 1647-10-01
Barnbarns barnbarns barn
Christina Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barn 1697
Erik Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barn 1668
Margareta Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barn Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Gustaf Horn af Kanckas Barnbarns barnbarns barn 1627 1673
Barnbarns barnbarns barnbarn
Sofia Helena Forbes Barnbarns barnbarns barnbarn
Gustaf Horn af Kanckas Barnbarns barnbarns barnbarn 1627 1673
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Barnbarns barnbarns barnbarn Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Barnbarns barnbarns barnbarns barn Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Hedvig Eleonora von der Pahlen Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1700
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Brita Magdalena Stubbe Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08

Anteckningar

Inga källor finns till Anders Pederssons i Grubbe föräldrar eller ursprung. En fader Per Andersson med anor från danska Grubbe-ätten finns i Johan Bures släktbok men får anses vara uppdiktad (länk till dennes profil: http://www.geni.com/people/Per-Andersson-Grubb/6000000001890621287 ). ________________________________________________________________________

Anders Persson Grubb anställdes som Lagman och Landsköpsman i Västerbotten.

Underlagsman, Birkarl, Lappfogde över Umeå lappmarker, samt storbonde och hemmansägare i Grubbe.

Återigen ingifte med Bureättling. Han räknas som stamfader för släkten Grubb, avkomlingar som adlas till Af Grubbens, Grubbenheim, Grubbenfelt, Grubbensköld.

22 oktober 1526 erhåller Anders Persson Grubb genom kungligt brev från Gustav Vasa rätten till skatt från samerna.

Vpsala Then monedagen nesth ephter xj (11000) iomfrughes dagh) Forlaeninghe breff Vij Göstaff etc Giörom vittherligit athuj aff Synnerlige gunsth och naadhe vnndt och forlaenth haffua och nw medh thetta vorth opna breff vnna och forlaena oss elsschelig anders pederson j grwbba the lappar vtij Vmo sockn som oss tiillydher medh vaare konungxlige saker och renttho med saa forordt at han oss ther vtaff redeligha giffua schal the ij thimber maardskin som aarliga skatthen aer och then aarligha forbetthra medh x maardher och om saa szake athuj honum tiilhanda skicke nogher peninghar ther han medh vorth bestha vetha kan tiil ath köpa, thraan, Elgeshuder, boockskin, eller annat huad ther falla kan ther tiil schal han latha sigh finna alledelis veluiliogh som vaar throo man Ther oss elschelig Staffan hindricson borgemestare j vaar stad vpsala haffuer varith oss goodh före påå for:nde anders pederszons vegna ath han for:ne vilkor j alle puncthar oss redeliga holla schal Therföre biudhom vij eder alle for:nde vaare lappar vtij Vmo sockn athij aere honim höruge och lyduge paa vaare vegna Suarandis honum till Cronones skath och saker oc inghen annen, han schal eder holla viid Suerigis lagh och goda gambla sidwennior nesth gudz hielp etc. Gillingstam 1967-69 sid 342)

Angående Grubbe som ortnamn under medeltiden i Norrland: Det finns ett belägg från 25 februari 1503 där underlagsmannen Olof Nilsson dömer fasta på ett jordabyte i Böle och "Grubba", "Grubbe" på ting i Umeå. Det är dock en avskrift från 1691 (svenska donationskontoret FIb, nr 33 fol 14f)

Sedan finns kung Gustavs brev från 22 oktober 1526 där han förlänar Anders Persson i "Grubbe" lapparna i Umeå (Riksregistraturet C, fol 153v, eller tryckt KGR 3, sid 306)

Anders gifte sig med Mariet (Maria) Jacobsdotter Bure, dotter till Jacob Andersson Bure och Kälug Olofsdotter år 1494 i Umeå stad.

-------------------- Anders Persson var på sin tid en betydande man. förutom storbonde var han även landsköpman och blev år 1526 fogde över Umeå Lappmarker. Han nämnes bl.a. som den " myndige landsköpmannen och lappefaren " Genom Gustaf 1:s registratur är A.P. klart identifierad.

Konungens intresse av att öka lapskatten spåras första gången år 1526 då han med välbehag, jag lyssnade till ett förslag av den förfarne borgmästaren i Uppsala, Staffan Henriksson, väl förtrogen med förhållandena i norra Sverige, om att förbättra avkastningen av Umeå Lappmark genom att förläna denna till storbonden Anders Persson i Grubbe. I oktober samma år bekräftades detta genom brev och erhöll Anders konungens sakören och ränta samt det ej oviktiga uppdraget att för kunglig räkning där uppköpa åtskilliga varor såsom älghudar, bockskinn,tran etc, Som motprestiation skulle han årligen erlägga två timmer mårdskinn ( ett timmer = 40 st ) i skatt, viken han årligen skulle förbättra med 10 st skinn, Källa; Bure-Ätten en utredning om bure-Ätten , I huvudsak bygd på utdrag ur skrifter efterlämnadr av Comendör Capten carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskriveter , utredd och utskrivet sommaren 1982 av elof lindmark Skellefteå Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind -------------------- Syntymäpaikkakunta: Grubbe, Umeå. Ammatiltaan maakauppias. Had four children (1495-1501) with his Mariet, Jacob Grubb being the firstborn.

Anders Grubbs paternal (Per Grubb) grandmother was Anna Bure (Grubbe), sister of Anders Bure. Mariet Grubbs (born Bure) paternal (Jacob Bure) grandfather was Anders Bure, brother of Anna Bure (Grubbe). So the married couple shared the same ancestor, their great grandfather, Olof Hersesson Bure, who was born in Skelleteå, Sweden, in 1375. -------------------- Death year is 1543 in some sources. -------------------- Sai 1526 oikeuden kantaa lapinveroja Umeåssa. Maakauppias. Eli luultavasti Umeån Grubbessa. Perimätiedon mukaan alilaamanni Länsipohjassa. -------------------- Biografi Anders Persson var på sin tid en betydande man. förutom storbonde var han även landsköpman och blev år 1526 fogde över Umeå Lappmarker. Han nämnes bl.a. som den " myndige landsköpmannen och lappefaren " Genom Gustaf 1:s registratur är A.P. klart identifierad.

Konungens intresse av att öka lapskatten spåras första gången år 1526 då han med välbehag, jag lyssnade till ett förslag av den förfarne borgmästaren i Uppsala, Staffan Henriksson, väl förtrogen med förhållandena i norra Sverige, om att förbättra avkastningen av Umeå Lappmark genom att förläna denna till storbonden Anders Persson i Grubbe. I oktober samma år bekräftades detta genom brev och erhöll Anders konungens sakören och ränta samt det ej oviktiga uppdraget att för kunglig räkning där uppköpa åtskilliga varor såsom älghudar, bockskinn,tran etc, Som motprestiation skulle han årligen erlägga två timmer mårdskinn ( ett timmer = 40 st ) i skatt, viken han årligen skulle förbättra med 10 st skinn, Källa; Bure-Ätten en utredning om bure-Ätten , I huvudsak bygd på utdrag ur skrifter efterlämnadr av Comendör Capten carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskriveter , utredd och utskrivet sommaren 1982 av elof lindmark Skellefteå Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind sidan

-------------------- Årtalen för födelse och död är ungefärliga -------------------- Landsköpman , levde 1526

Skellefteå ifs -------------------- Levnadsbeskrivning

Anders Persson i Grubbe. Född i Grubbe. Stamfader till Grubbsläkten. Hustrun var Johannes Bureus mormors faster. Fick 1526 skatteintäkterna från Umeå lappmark i förläning. Gift med Maria Jacobsdotter Bure.

Gifte och barn

Maria Jacobsdotter Bure. Ansedel Född omkring 1480 i Bureå/AC.

Gift

Pähr Andersson Grubb. Ansedel Född omkring 1500 i Umeå/AC.

Borgmästare i Gävle.

Jacob Andersson-Grubb. Ansedel Född 1505 i Umeå/AC.

Död omkring 1565 i Umeå lfs/AC.

Fogde över Ångermanland.

Karin Andersdotter Grubb. Ansedel Född 1510 i Umeå/AC.

•ID: I10413 •Name: Anders Persson •Sex: M •Birth: 1470 in Grubbe, Umeå lfs,AC •Death: 1543 in Grubbe, Umeå lfs,AC •Title: Underlagman,birkarl •Note: Bo Lindwall •Change Date: 29 NOV 2005

Father: Per NN b: 1450

Marriage 1 Mariet Jakobsdotter b: 1480 in Bure, Skelleftå lfs,AC •Married: Children 1. Per Andersson Grubb b: 1490 in Grubbe, Umeå lfs,AC 2. Jakob Andersson Grubb b: 1500 in Grubbe, Umeå lfs,AC 3. Karin Andersdotter Grubb b: 1510 in Grubbe, Umeå,AC 4. Anna Andersdotter Grubb b: Okän in Grubbe, Umeå lfs,AC 5. Malin Andersdotter Grubb b: Okän

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=janeur&id=I10413 -------------------- Mariet (Maria) Jacobsdotter. Född i Bure, Skellefteå lfs. [11] Dottersonen Andreas Laurentii uppges ha kallat sig Bureus innan han adlades Björnram. Sonsonssonen Jakob Andersson ska ha kallat sig Bureus Grubb (Gillingstam 1967-69, sid 342). Gift. med Anders Persson. Landsköpman i Grubbe, Umeå socken. Levde 1526.

http://familjenbostrom.se/genealogi/bure/11-400_104.htm#43 -------------------- Någon låste min Anders Grubbe profil så jag skapade en ny, kommer inte ha någon som ska låsa eller deleta anor nå mer

Anders Persson Grubb , ( Stamfader för Grubbe-Släkten, två av de fyra barnen upptagna i denna skrift ))

Anders Persson var på sin tid en betydande man. förutom storbonde var han även landsköpman och blev år 1526 fogde över Umeå Lappmarker.

Han nämnes bl.a. som den " myndige landsköpmannen och lappefaren " Genom Gustaf 1:s registratur är A.P. klart identifierad.

Konungens intresse av att öka lapskatten spåras första gången år 1526 då han med välbehag, jag lyssnade till ett förslag av den förfarne borgmästaren i Uppsala, Staffan Henriksson, väl förtrogen med förhållandena i norra Sverige, om att förbättra avkastningen av Umeå Lappmark genom att förläna denna till storbonden Anders Persson i Grubbe.

I oktober samma år bekräftades detta genom brev och erhöll Anders konungens sakören och ränta samt det ej oviktiga uppdraget att för kunglig räkning där uppköpa åtskilliga varor såsom älghudar, bockskinn,tran etc, Som motprestiation skulle han årligen erlägga två timmer mårdskinn ( ett timmer = 40 st ) i skatt, viken han årligen skulle förbättra med 10 st skinn,

Källa; Bure-Ätten en utredning om bure-Ätten , I huvudsak bygd på utdrag ur skrifter efterlämnadr av Comendör Capten carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskriveter , utredd och utskrivet sommaren 1982 av elof lindmark Skellefteå

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind sidan 13 76 Anders Persson Grubb född 1470,

Källa: Bure-Släkten skriven av Marc Hernelind sidan 13-14 76 Anders Persson - -Grubb - Mariet Maria Jacobsdotter gift omkring 1494 Umeå ) -------------------- Birkarl,landsköpman,förlänades bl.a.skatteuppbörden från samerna i socknen 1526[SBL,bd.17,sid. 41].Skall tillika ha varit underlagman i Västerbotten[Genealogica 53],men belägg för detta saknas. Stamfar för släkten Grubb - se Svenskt biografiskt lexikon.[U. Sikeborg 1999]Morfars farfar till Katarina Nilsdotter,gift med biskopen i Strängnäs,Jacob Zebrozynthius.Bland biskopens ättlingar märks:Sångerskan Zarah Leander(halvbrorsättling).Författaren Olof Lagercrantz.Författarinnan Agnes von Krusenstjerna,Selma Lagerlöf.Regissörerna Gustaf och Olof Molander.Skådespelarna Gösta Ekman,Max von Sydow,Allan Edwall(halvsysters ättling)och Pernilla Wahlgren.Statsministern Thorbjörn Fälldin.Industrimännen Marcus,Jacob och Raoul Wallenberg. Margareta Lindholms Släktutredning)(Släktutredning av Staffan Nilsson,Piteå)(Jonas Eriksson,Stockholm,Släktutredning)genom Gunnar Sjölander