Lennart Erikssons anor

Berdor Kolbeinsson Bolt

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Borghild Amundsdatter Stumpe Sigurd Berdorson Bolt

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1300 cirka
Död 1370

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Borghild Amundsdatter Stumpe Partner eller fru 1363
Barn
Sigurd Berdorson Bolt Son 1350 1411
Barnbarn
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Barnbarn 1378 1438
Barnbarns barn
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Barnbarns barn
Barnbarns barnbarn
Svein Laurensen Barnbarns barnbarn Hackås 1410 Näs 1470
Barnbarns barnbarns barn
Laurens Svensson Barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarns barnbarns barnbarn
Karl Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarn 1464 1530
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Erik Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1490 1538
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Revsund 1540 1610
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sven Sjulsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1570