Lennart Erikssons anor

Cecilia Knutsdotter

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Knut jarl Sigrid Knutsdotter

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Filip Birgersson Aspenäs NN Filipsdotter Aspenäs

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Filip Birgersson Aspenäs Partner eller man
Barn
NN Filipsdotter Aspenäs Dotter
Föräldrar
Knut jarl Far
Sigrid Knutsdotter Mor
Barnbarn
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Barnbarn
Barnbarns barn
Cecilia Röriksdotter Barnbarns barn
Barnbarns barnbarn
Birgitta Knutsdotter Barnbarns barnbarn
Barnbarns barnbarns barn
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Barnbarns barnbarns barn 1336 1411
Barnbarns barnbarns barnbarn
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Barnbarns barnbarns barnbarn Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Amund Gjertsen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Far-/morföräldrar
Birgitta Haraldsdotter av Norge Farmor/mormor 1120 Riseberga kloster 1202-10-22
Jarl Birger Brosa Farfar/morfar 1135 1202-01-09
Gammelfar-/morföräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Gammelfar-/mormor
Kung av Norge Harald IV Magnusson Gille Gammelfar-/morfar 1103 Bergen, Hordaland, Norge 1136-12-14
Ingrid Ragnvaldsdotter Gammelfar-/mormor 1105 1170
Bengt Snivel Gammelfar-/morfar 1110
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ragnvald Ingesson Knaphövde Gammel-gammelfar-/morfar
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Magnus Minnesköld Gammel-farbror eller -morbror
Karl den Döve Gammel-farbror eller -morbror 1165 Estland 1220-08-08
Avlägsna kusiner
Cecilia Elofsdotter Tremänning (syssling)
Ulf Karlsson Ulv Tremänning (syssling) 1247 1281
Andra anhöriga
Birger Magnusson Förälders kusin
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Tremännings barnbarn
Elof Magnusson Förälders kusin
Holmger Magnusson Lejonbalk Tremännings son
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Tremännings barnbarns barn
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Tremännings dotter
Ulf Holmgersson Lejonbalk Tremännings barnbarn
Karl Karlsson Ulv Förälders kusin 1221 1261