Lennart Erikssons anor

Birgitta Knutsdotter Lejonbalk

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Ingeborg Ulfsdotter Ulv

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten)

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Dotter
Föräldrar
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Mor
Barnbarn
Margareta Pedersdotter Bonde Barnbarn 1352 1415
Barnbarns barn
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Barnbarns barn Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Barnbarns barnbarn
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Barnbarns barnbarn
Barnbarns barnbarns barn
Svein Laurensen Barnbarns barnbarns barn Hackås 1410 Näs 1470
Barnbarns barnbarns barnbarn
Laurens Svensson Barnbarns barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karl Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1464 1530
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Erik Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1490 1538
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Revsund 1540 1610
Far-/morföräldrar
Ulv Farmor/mormor
Ulf Karlsson Ulv Farfar/morfar 1247 1281
Gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammelfar-/mormor
Karl Karlsson Ulv Gammelfar-/morfar 1221 1261
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Karl den Döve Gammel-gammelfar-/morfar 1165 Estland 1220-08-08
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Bengt Snivel Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1110
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Magnus Minnesköld Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror
Jarl Birger Brosa Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1135 1202-01-09
Avlägsna kusiner
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Femmänning (pyssling)
Ulf Holmgersson Lejonbalk Femmänning (pyssling)
Andra anhöriga
Birger Magnusson Gammelfar-/morförälders kusin
Cecilia Elofsdotter Far-/morförälders tremänning
Cecilia Knutsdotter Far-/morförälders tremänning
Cecilia Röriksdotter Fyrmännings dotter
Elof Magnusson Gammelfar-/morförälders kusin
Holmger Magnusson Lejonbalk Förälders fyrmänning
Knut jarl Gammelfar-/morförälders kusin
NN Filipsdotter Aspenäs Förälders fyrmänning