Lennart Erikssons anor

Peder Ulfsson Roos af Ervalla

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Margareta Pedersdotter Bonde 1352

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1375 Ervalla
Död 1442-05-08 Sörum, Skedsmo

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Partner eller fru 1378 1438
Barn
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Dotter
Föräldrar
Margareta Pedersdotter Bonde Mor 1352 1415
Barnbarn
Svein Laurensen Barnbarn Hackås 1410 Näs 1470
Barnbarns barn
Laurens Svensson Barnbarns barn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarns barnbarn
Karl Laurensson Barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarns barnbarn 1464 1530
Barnbarns barnbarns barn
Erik Laurensson Barnbarns barnbarns barn 1490 1538
Barnbarns barnbarns barnbarn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarns barnbarns barnbarn Revsund 1540 1610
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sven Sjulsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1570
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Olof Svensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1600 1669-10-13
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jöns Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1628 1704-03-22
Far-/morföräldrar
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Farmor/mormor
Gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Gammelfar-/mormor
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Ulf Karlsson Ulv Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1247 1281
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Karl Karlsson Ulv Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1221 1261
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Karl den Döve Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 Estland 1220-08-08
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Bengt Snivel Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1110
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Magnus Minnesköld Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror
Jarl Birger Brosa Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1135 1202-01-09
Andra anhöriga
Birger Magnusson Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Gammelfar-/morförälders femmänning
Cecilia Elofsdotter Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning
Cecilia Knutsdotter Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning
Cecilia Röriksdotter Far-/morförälders sexmänning
Elof Magnusson Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin
Holmger Magnusson Lejonbalk Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning
Knut jarl Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin
NN Filipsdotter Aspenäs Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning
Ulf Holmgersson Lejonbalk Gammelfar-/morförälders femmänning

Anteckningar

Enligt Karlskrönikan anförde han de värmländska bönder som 1434 på Engelbrekts initiativ intog och brände fogdeborgarna Edsholm, Amneholm och Dalaborg.

--------------------

till Ervalla mm. Underskrev förlikningsakten mellan konung Erik och riksrådet 1410 och uppgives varit riksråd ännu 1438 (Bl.). Gav 1421-08-01 jämte svågern Jösse Eriksson och systern fru Katarinas måg Bengt Königsmarck gods till Vadstena kloster (RKn.). Köpte jord i Gilberg på Onsön i Norge 1423 (RKn.). Var anförare för värmländska bondehären under Engelbrekts befrielsekrig samt intog och förstörde fogdeborgarna Agneholm, Dalaborg och Edsholm 1434 (Ss.). Upplät 1437 i Oslo till Knut Brynjulfsson och Ulfhild Brynjulfsdotter så mycket gods som han fått efter deras fader Brynjulf Jonsson och som tillhört herr Jon Hafthorsson, varhelst det kunde ligga i Norge, dock godsen i Raumarike och hans faders köpegods undantagna (RKn.). Var (RKn.) död 1442-05-08. Gift före 1415 med (Bl.) Brita Björnsdotter.

--------------------

Arvet Huseby-godset i Onsøy.

http://www.look.no/anita/slekt/webcards/ps79/ps79_092.htm

--------------------

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

Sammendrag: Bjørn Niklisson (Vinge), Lagmand i Vermeland, og Væbneren Thorsten Niklisson udgive Transscript af to af Hr. Peder Ulfsson (Roos) fremlagte Breve angaaende Hammarø (i Vermeland).

Kilde: Efter Orig. p. Papir i Upsala Universitetsbibliothek med Spor af to paatrykteVoxsegl.

Nummer: 125.
Dato: [c. 1440.] Sted: [Vermeland.]

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Alle the godhe men som thessa transcripth se heller høre helsom wi Biorn Niclisson lagman j Vermolande oc Torsten Niclisson vapnare sama stad kerlaca medh varom herra kennoms vi thet vi seth oc ransakat hafuum vælborens mans Peder Wlfsons breff medh hængiande oscaddom jnsiglom sva ludhande ord fran orde som her epter scrifuith staar [Her følge Brevene No. 14 og 94 ovenfor.] Til mera visso oc øthermera stadfestilse at swa ær santh trikkiom vi var jnsigle a riggen fore thesse transscripth

ref: http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=13605&s=n&str=