Lennart Erikssons anor

NN Filipsdotter Aspenäs

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Filip Birgersson Aspenäs Cecilia Knutsdotter

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Filip Törnesson Hjorthorn Birgitta Filipsdotter Hjorthorn

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Filip Törnesson Hjorthorn Partner eller man
Barn
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Dotter
Föräldrar
Cecilia Knutsdotter Mor
Filip Birgersson Aspenäs Far
Barnbarn
Cecilia Röriksdotter Barnbarn
Barnbarns barn
Birgitta Knutsdotter Barnbarns barn
Barnbarns barnbarn
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Barnbarns barnbarn 1336 1411
Barnbarns barnbarns barn
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Barnbarns barnbarns barn Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Barnbarns barnbarns barnbarn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Barnbarns barnbarns barnbarn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Barnbarns barnbarns barnbarns barn Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Amund Gjertsen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sigurd Amundsen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Far-/morföräldrar
Knut jarl Farfar/morfar
Sigrid Knutsdotter Farmor/mormor
Gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Haraldsdotter av Norge Gammelfar-/mormor 1120 Riseberga kloster 1202-10-22
Jarl Birger Brosa Gammelfar-/morfar 1135 1202-01-09
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Gammel-gammelfar-/mormor
Kung av Norge Harald IV Magnusson Gille Gammel-gammelfar-/morfar 1103 Bergen, Hordaland, Norge 1136-12-14
Ingrid Ragnvaldsdotter Gammel-gammelfar-/mormor 1105 1170
Bengt Snivel Gammel-gammelfar-/morfar 1110
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ragnvald Ingesson Knaphövde Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Magnus Minnesköld Gammel-gammel-farbror eller morbror
Karl den Döve Gammel-gammel-farbror eller morbror 1165 Estland 1220-08-08
Avlägsna kusiner
Holmger Magnusson Lejonbalk Fyrmänning (brylling)
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Fyrmänning (brylling)
Andra anhöriga
Birger Magnusson Far-/morförälders kusin
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Fyrmännings dotter
Cecilia Elofsdotter Förälders tremänning
Elof Magnusson Far-/morförälders kusin
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Fyrmännings barnbarn (dotter)
Ulf Holmgersson Lejonbalk Fyrmännings son
Karl Karlsson Ulv Far-/morförälders kusin 1221 1261
Ulf Karlsson Ulv Förälders tremänning 1247 1281