Lennart Erikssons anor

Gjertrud Amundsdotter Hatt till Eidsholm

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Namn som gift Bolt

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Sigurd Berdorson Bolt 1350 Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1355 cirka
Död 1422 cirka

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Sigurd Berdorson Bolt Partner eller man 1350 1411
Barn
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Dotter 1378 1438
Barnbarn
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Barnbarn
Barnbarns barn
Svein Laurensen Barnbarns barn Hackås 1410 Näs 1470
Barnbarns barnbarn
Laurens Svensson Barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarns barnbarns barn
Karl Laurensson Barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarns barnbarns barn 1464 1530
Barnbarns barnbarns barnbarn
Erik Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarn 1490 1538
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarns barnbarns barnbarns barn Revsund 1540 1610
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Sven Sjulsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1570
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Olof Svensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1600 1669-10-13