Lennart Erikssons anor

Karl den Döve

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Bengt Snivel 1110 Sigrid Björnsdotter Lakman

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Karl Karlsson Ulv

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1165
Död 1220-08-08 Estland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Bröder och systrar
Magnus Minnesköld Bror
Jarl Birger Brosa Bror 1135 1202-01-09
Barn
Karl Karlsson Ulv Son 1221 1261
Föräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Mor
Bengt Snivel Far 1110
Barnbarn
Ulf Karlsson Ulv Barnbarn 1247 1281
Barnbarns barn
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Barnbarns barn
Barnbarns barnbarn
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Barnbarns barnbarn
Barnbarns barnbarns barn
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Barnbarns barnbarns barn
Barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Pedersdotter Bonde Barnbarns barnbarns barnbarn 1352 1415
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Barnbarns barnbarns barnbarns barn Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter)
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Svein Laurensen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås 1410 Näs 1470
Syskonbarn
Birger Magnusson Syskons son
Elof Magnusson Syskons son
Knut jarl Syskons son
Syskons barnbarn
Cecilia Elofsdotter Syskons barnbarn
Cecilia Knutsdotter Syskons barnbarn
Syskons barnbarns barn
Holmger Magnusson Lejonbalk Syskons barnbarns barn
NN Filipsdotter Aspenäs Syskons barnbarns barn
Syskons barnbarns barnbarn
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Syskons barnbarns barnbarn
Ulf Holmgersson Lejonbalk Syskons barnbarns barnbarn
Syskons barnbarns barnbarns barn
Cecilia Röriksdotter Syskons barnbarns barnbarns barn
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Birgitta Knutsdotter Syskons barnbarns barnbarns barnbarn

AnteckningarKarl döve, f trol senast 1165 (Carlsson), † 8 aug 1220 vid Leal i Estland.

Karl Döve, jarl av Sverige. Stupad i strid 8 augusti 1220 i Estland tillsammans med sin brorson och namne, Linköpingsbiskopen Karl Magnusson. Son till Bengt Snivil och alltså bror till Magnus Minnesköld och Birger Brosa. Stampen till Karl Döves ryttarsigill är den äldsta bevarade sigillstampen i Sverige. Det är inte känt vilken vapenbild Karl förde. Hans ättlingar förde från och med sonsonen Ulf Karlsson en tillbakaseende ulv i vapnet och ätten kallas också därför numera Ulv. Sonen Karl Karlsson förde däremot en vingad pilspets (ej hel pil).

Möjligen g m en dtr till konung Karl Sverkerssons jarl Ulf.

Barn:

Ulf Fase Karlsson
Karl Karlsson (Ulv)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6ve

http://wadbring.com/historia/undersidor/karldove.htm

K, vars tillnamn endast är känt från Hakonarsagan, var enligt en i 1500-talsavskrifter känd genealogist uppteckning (Ahnlund) identisk med jarlen Birger brosas (bd 4) bror Karl. Av kronologiska skäl har det förmodats, att Birger brosa o K blott var halvbroder (Carlsson; Gillingstam). De förekommer tillsammans som vittnen i ett brev av konung Knut Eriksson från 1190 (Ljungfors; Öberg), två odaterade brev av samme konung, av vilka det ena måste ha tillkommit senast 1185 (Stensland), o ett odaterat brev av dennes efterträdare Sverker Karlsson. Det sistnämndas självständiga värde är dock dubiöst, eftersom det med undantag för kunganamnet ordagrant överensstämmer med det ena av Knut Erikssons 710 KARL FILIP odaterade brev (K B Westman; Jägerstad; Ljungfors).

Som jarl kan K beläggas först i ett par brev från 1219, utfärdade av Birger brosas dotterson konung Johan Sverkersson (s 181). I det ena av dessa, tillkommet vid konungens kröning, nämnes som vittnen även flera andra medlemmar av den s k Folkungaätten. Ett par av Birger brosas söner hade efter varandra varit jarlar i början av Johans företrädare Erik Knutssons regering.Tydligen har K nått jarlsämbetet som en av de främsta bland den unge Johan Sverkerssons mödernefränder, av allt att döma de stormän, med vilkas stöd denne enligt ett samtida påvebrev med våld bemäktigat sig Sverige med undanträngande av den 1216 avlidne Erik Knutssons postume son. Ett brev av konung Johan för Riseberga kloster 1220 nämner främst bland vittnena ”dominus dux”, tydligen K, o bland de övriga förekommer flera andra medlemmar av Folkungaätten. Den samtida lettiske prästen Henriks krönika uppger, att K var bland Johans följeslagare på dennes färd till Estlands västkust 1220, o att han efter dennes återvändande till Sverige stupade, då öselborna erövrade Leal. Hans fall nämnes även i flera sv annaler, av vilka vissa meddelar datum för händelsen. K var far till jarlen Ulf fase o genom en annan son stamfar för den ända till 1500-talets senare hälft fortlevande högfrälse släkt som efter sin vapenbild kallats Ulv.
Källor o litt:

N Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer (HT 1945), s 340; S Bolin, Folkungarna (Sc 1935), s 227, 232; W M Carlgren, Om Finlands relationer till Sverige o påvedömet 1216—1237 (HT 1950), s 257 f; S Carlsson, Folkungarna (PHT 1953); DS 1 (1829); H Gillingstam, rec av S O Brenner, Gorm den gamles ättlingar (PHT 1967); K G Grandinson, Närkes medeltida urkunder, 1 (1935); Hakonar saga (1887); Heinrichs Livländische Chronik (1955); H Jägerstad, Hovdag o råd under äldre medeltid (1948); K H K[arlsson], Folkungaätten (SAT 1, 1879— 88); Å Ljungfors, Bidrag till sv diplomatik före 1350 (1955), s 152 f, 212 f; G Paulsson, Annales suecici medii aevi (1974); ST 1 (1877), s 132 f; P Stensland, Julita klosters godspolitik (1945)., s 14; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s (1915), s 229, 264, 278; K G Westman, Sv rådets hist till år 1306 (1904), s 6; J Ödberg, Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250 (1974), Hans Gillingstam

Karl oli jaarli ja Birger Brosan veli sekä Birger jaaarlin setä. Hän on Folkunga-suvun jäsen. Jarl (Earl) Carl Carlsen Døve Died in 1220 in Sweden(Sverige). Jarl Carl Carlsen Døve was born at Sweden. He was korsridder, jarl. He died in 1220 at Sweden. -------------------- http://www.oxenstierna.com/person_card.php?pid=803&lang=sv&show_life_events=1&show_literature=1&show_properties=1&sum_properties=&show_images=1&session_id=

Media

Bilder

karl_den_dove_medium