Lennart Erikssons anor

Magnus Minnesköld

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Bengt Snivel 1110 Sigrid Björnsdotter Lakman

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Ingrid Ylva Sunesdotter Elof Magnusson
Birger Magnusson

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Ingrid Ylva Sunesdotter Partner eller fru
Bröder och systrar
Jarl Birger Brosa Bror 1135 1202-01-09
Karl den Döve Bror 1165 Estland 1220-08-08
Barn
Birger Magnusson Son
Elof Magnusson Son
Föräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Mor
Bengt Snivel Far 1110
Barnbarn
Cecilia Elofsdotter Barnbarn
Barnbarns barn
Holmger Magnusson Lejonbalk Barnbarns barn
Barnbarns barnbarn
Ulf Holmgersson Lejonbalk Barnbarns barnbarn
Syskonbarn
Knut jarl Syskons son
Karl Karlsson Ulv Syskons son 1221 1261
Syskons barnbarn
Cecilia Knutsdotter Syskons barnbarn
Ulf Karlsson Ulv Syskons barnbarn 1247 1281
Syskons barnbarns barn
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Syskons barnbarns barn
NN Filipsdotter Aspenäs Syskons barnbarns barn
Syskons barnbarns barnbarn
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Syskons barnbarns barnbarn
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Syskons barnbarns barnbarn
Syskons barnbarns barnbarns barn
Cecilia Röriksdotter Syskons barnbarns barnbarns barn
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Syskons barnbarns barnbarns barn
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Birgitta Knutsdotter Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Pedersdotter Bonde Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 1352 1415

Anteckningar

var storman i Östergötland och anges i Västgötalagens lagmanslängd som herre till Bjälbo i Östergötland. Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte Magnus om sig med Ingrid Ylva, antagligen dotter till Sune Sik. Magnus och Ingrid Ylva hade sonen Birger - Birger jarl. Magnus Minnesköld dödades i slaget vid Gestilren i Västergötland 1210. Ursprunget till binamnet ”Minnesköld” är okänt – en teori är att namnet syftar på ordet ”minni” (minne) och kan eventuellt kopplas till det vanliga nordiska bruket att ”dricka minni”, det vill säga att dricka ”minnesskål”. Enligt en annan teori skall ordet snarare tolkas som ”mindre”, varvid binamnet får betydelsen ”mindre sköld”.

Media

Bilder

bjalboatten