Lennart Erikssons anor

Laurens Laurensson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Laurens Svensson 1430

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Erik Laurensson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1464
Död 1530

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Bröder och systrar
Karl Laurensson Halvbror Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Barn
Erik Laurensson Son 1490 1538
Föräldrar
Laurens Svensson Far Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarn Revsund 1540 1610
Barnbarns barn
Sven Sjulsson Barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1570
Barnbarns barnbarn
Olof Svensson Barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1600 1669-10-13
Barnbarns barnbarns barn
Jöns Olofsson Barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1628 1704-03-22
Barnbarns barnbarns barnbarn
Olof Jonsson Dunderhake Barnbarns barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1669 Fyrås, Hammerdal 1739
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jon Olofsson Dunderhake Barnbarns barnbarns barnbarns barn Fyrås, Hammerdal 1691-07-10 Sikås, Hammerdal 1761-07-13
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Jöns Jönsson Vikström Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1737 1802
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Lars Jönsson Vikström Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Rotnäset, Tåsjö, Jämtland 1799-03-30 Granön, Tåsjö, Jämtland 1878-04-05
Far-/morföräldrar
Svein Laurensen Farfar/morfar Hackås 1410 Näs 1470
Gammelfar-/morföräldrar
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Gammelfar-/mormor
Laurens Laurensen Gammelfar-/morfar 1370
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Gammel-gammelfar-/morfar Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Gammel-gammelfar-/mormor 1378 1438
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sigurd Berdorson Bolt Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1350 1411
Margareta Pedersdotter Bonde Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1352 1415
Gjertrud Amundsdotter Hatt till Eidsholm Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1355 1422
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Borghild Amundsdatter Stumpe Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1363
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Berdor Kolbeinsson Bolt Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1300 1370
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor