Lennart Erikssons anor

Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Peder Ulfsson Roos af Ervalla 1375 Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb 1378

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Laurens Laurensen 1370 Svein Laurensen

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Laurens Laurensen Partner eller man 1370
Barn
Svein Laurensen Son Hackås 1410 Näs 1470
Föräldrar
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Far Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Mor 1378 1438
Barnbarn
Laurens Svensson Barnbarn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarns barn
Karl Laurensson Barnbarns barn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarns barn 1464 1530
Barnbarns barnbarn
Erik Laurensson Barnbarns barnbarn 1490 1538
Barnbarns barnbarns barn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarns barnbarns barn Revsund 1540 1610
Barnbarns barnbarns barnbarn
Sven Sjulsson Barnbarns barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1570
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Olof Svensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1600 1669-10-13
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Jöns Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1628 1704-03-22
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Olof Jonsson Dunderhake Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1669 Fyrås, Hammerdal 1739
Far-/morföräldrar
Sigurd Berdorson Bolt Farfar/morfar 1350 1411
Margareta Pedersdotter Bonde Farmor/mormor 1352 1415
Gjertrud Amundsdotter Hatt till Eidsholm Farmor/mormor 1355 1422
Gammelfar-/morföräldrar
Borghild Amundsdatter Stumpe Gammelfar-/mormor 1363
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Gammelfar-/mormor
Berdor Kolbeinsson Bolt Gammelfar-/morfar 1300 1370
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Ulf Karlsson Ulv Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1247 1281
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Karl Karlsson Ulv Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1221 1261
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Karl den Döve Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 Estland 1220-08-08