Lennart Erikssons anor

Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten)

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Margareta Pedersdotter Bonde

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Margareta Pedersdotter Bonde Dotter 1352 1415
Föräldrar
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Mor
Barnbarn
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Barnbarn Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Barnbarns barn
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Barnbarns barn
Barnbarns barnbarn
Svein Laurensen Barnbarns barnbarn Hackås 1410 Näs 1470
Barnbarns barnbarns barn
Laurens Svensson Barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarns barnbarns barnbarn
Karl Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarn 1464 1530
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Erik Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1490 1538
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Revsund 1540 1610
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sven Sjulsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1570
Far-/morföräldrar
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Farmor/mormor
Gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammelfar-/mormor
Ulf Karlsson Ulv Gammelfar-/morfar 1247 1281
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammel-gammelfar-/mormor
Karl Karlsson Ulv Gammel-gammelfar-/morfar 1221 1261
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Karl den Döve Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 Estland 1220-08-08
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Bengt Snivel Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1110
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Magnus Minnesköld Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror
Jarl Birger Brosa Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1135 1202-01-09
Avlägsna kusiner
Cecilia Röriksdotter Sexmänning
Andra anhöriga
Birger Magnusson Gammelfar-/morförälders sexmänning
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Förälders femmänning
Cecilia Elofsdotter Gammelfar-/morförälders tremänning
Cecilia Knutsdotter Gammelfar-/morförälders tremänning
Elof Magnusson Gammelfar-/morförälders sexmänning
Holmger Magnusson Lejonbalk Far-/morförälders fyrmänning
Knut jarl Gammelfar-/morförälders sexmänning
NN Filipsdotter Aspenäs Far-/morförälders fyrmänning
Ulf Holmgersson Lejonbalk Förälders femmänning