Lennart Erikssons anor

Ingeborg Ulfsdotter Ulv

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Ulf Karlsson Ulv 1247 Ulv

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Dotter
Föräldrar
Ulv Mor
Ulf Karlsson Ulv Far 1247 1281
Barnbarn
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Barnbarn
Barnbarns barn
Margareta Pedersdotter Bonde Barnbarns barn 1352 1415
Barnbarns barnbarn
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Barnbarns barnbarn Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Barnbarns barnbarns barn
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Barnbarns barnbarns barn
Barnbarns barnbarns barnbarn
Svein Laurensen Barnbarns barnbarns barnbarn Hackås 1410 Näs 1470
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Laurens Svensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Karl Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1464 1530
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Erik Laurensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1490 1538
Far-/morföräldrar
Ulv Farmor/mormor
Karl Karlsson Ulv Farfar/morfar 1221 1261
Gammelfar-/morföräldrar
Karl den Döve Gammelfar-/morfar 1165 Estland 1220-08-08
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sigrid Björnsdotter Lakman Gammel-gammelfar-/mormor
Bengt Snivel Gammel-gammelfar-/morfar 1110
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Magnus Minnesköld Gammel-gammel-farbror eller morbror
Jarl Birger Brosa Gammel-gammel-farbror eller morbror 1135 1202-01-09
Avlägsna kusiner
Holmger Magnusson Lejonbalk Fyrmänning (brylling)
NN Filipsdotter Aspenäs Fyrmänning (brylling)
Andra anhöriga
Birger Magnusson Far-/morförälders kusin
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Fyrmännings dotter
Cecilia Elofsdotter Förälders tremänning
Cecilia Knutsdotter Förälders tremänning
Cecilia Röriksdotter Fyrmännings barnbarn (dotter)
Elof Magnusson Far-/morförälders kusin
Knut jarl Far-/morförälders kusin
Ulf Holmgersson Lejonbalk Fyrmännings son