Lennart Erikssons anor

Statistics

Persons

Total persons 1659
Male persons 905
Female persons 754
Person events 2806

Families

Total families 800
Married families 57
Divorced families 0
Family events 59

Time & Dates

Earliest date 119
Latest date 25 AUG 2010

Statistic charts

Persons's age

Avlidna personers ålder

Living persons' age

Levande personers ålder

Children per family

Barn per familj

Year of birth

Födelseår

Year of death

Dödsår

Month of birth

Födelsemånad

Month of death

Dödsmånad

Month of marriage

Åktenskapsmånad

Age at marriage

Ålder vid äktenskap

Parents' age at children's birth

Föräldrarnas ålder vid barnens födelse

Children's age at parents' death

Barnens ålder vid föräldrarnas död

Persons' age at partner's death

Personernas ålder vid partnerns död

Years between marriage and child's Birth

Antal år mellan äktenskap och barnens födelse

Name Distribution

Namnfördelning

Place of birth

Födelseort

Country of birth

Födelseland