Lennart Erikssons anor

Okänd 23

Person chart

Partners

Partner Date of birth Children
Johan Sigurdsson 1420 Margareta Johansdotter

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Johan Sigurdsson Partner or Husband Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Children
Margareta Johansdotter Daughter Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Grandchildren
Karl Larsson Grandson Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Great grandchildren
Mogens Karlsson Blix Great grandson Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Second grandchildren
Peder Månsson Blix Second grandson Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Third grandchildren
Joen Persson Blix Third grandson Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Third grandson Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Fourth grandchildren
Barbro Blix Fourth granddaughter Styrnäs 1630
Fifth grandchildren
Martin Djupaedius Fifth grandson Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
6th grandchildren
Margareta Djupaedia 6th granddaughter Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02
7th grandchildren
Gertrud Kenzelia 7th granddaughter Härnösand 1727-08-24 Näsland, Säbrå, Västernorrland 1792-03-13