Lennart Erikssons anor

Okänd 21

Person chart

Partners

Partner Date of birth Children
Sigurd Jonsson 1380 Johan Sigurdsson

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Sigurd Jonsson Partner or Husband Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Children
Johan Sigurdsson Son Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Grandchildren
Margareta Johansdotter Granddaughter Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Great grandchildren
Karl Larsson Great grandson Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Second grandchildren
Mogens Karlsson Blix Second grandson Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Third grandchildren
Peder Månsson Blix Third grandson Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Fourth grandchildren
Joen Persson Blix Fourth grandson Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Fourth grandson Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Fifth grandchildren
Barbro Blix Fifth granddaughter Styrnäs 1630
6th grandchildren
Martin Djupaedius 6th grandson Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
7th grandchildren
Margareta Djupaedia 7th granddaughter Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02

Notes

Laurens Sveinsson i Kloxåsen var gift med Margrete Joansdotter omnämnd 1469 och dotter till Joan Sigurdsson i Kloxåsen, omnämnd 1447 och 1465. Fadern är Sigurd Joansson i gården Kloxåsen, som han köpte 1428. Sigurd är död 1447. Sigurd Joansson anses vara stamfader för Blixsläkten i Jämtland. Den första uppgiften vi möter om Kloxåsen under medeltiden återfinns i ett brev daterat Sunde 21 november 1428 (DN lll 697). I detta kungörs, att Tivad Olavsson med sin mors samtycke har sålt sin moders gård Kloxåsen i Näs socken till Sigurd Jonsson för 36 jamtska mark (Bull s.84) och en mark i skeytingafé; skötselavgift. (Källa: Sven Schylberg 2003-07-16 (genom Björn Espell) i sin forskning om Hovdsjö-Kloxåsen-Blixsläkten).

Köpte byn Klocksåsen, Näs, år 1428 för 36 jämtska mark av Tivat Olafsson, vars fader hette Olaf Simonsson, (Källa: Jämtlands läns Släktforskarförening, JLS-nytt 93/52) Genom: Björn Espell.

Herr Elyan (Ylian), kyrkoherde i Sunne 1428-1443, prost i Jämtland och kyrkoherde i Sunne, bekräftade den 21 november 1428 att Tivad Olofsson med sin moder Helgas samtycke sålt mödernegården Kluksås i Näs socken till Sigurd Jonsson för 36 jämtska mark. (Källa: Härnösands stifts herdaminne sid 34, Leonard Bygdén, genom Björn Espell)