Lennart Erikssons anor

Johan Bybom

Person chart

Partners

Partner Date of birth Children
Brita Andersdotter 1733-03-12 Johan Johansson Bybom

Person events

Event type Date Place Description
Birth 1717 Skog
Death 1801-02-19 Tjädernäset, Tåsjö, Jämtland

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Brita Andersdotter Partner or Wife Sunnansjö, Fjällsjö 1733-03-12 1772-05-10
Children
Johan Johansson Bybom Son Orrnäs, Bodum 1761-11-14 Tjädernäset, Tåsjö, Jämtland 1841-10-01
Grandchildren
Anders Johansson Grandson Orrnäs, Bodum 1786-10-03 Tjädernäset, Tåsjö, Jämtland 1872-11-07
Great grandchildren
Anders Daniel Andersson Bybom Great grandson Tjädernäset, Tåsjö, Jämtland 1818-03-20
Second grandchildren
Anna Fredrika Andersdotter Second granddaughter Storbäck, Risbäck, Västernorrland 1852-11-12 Månsberget, Västernorrland, Västernorrland, Sverige 1927-05-27
Third grandchildren
Erik Alexander Olofsson Third grandson Dorotea, Västernorrland, Sverige 1876-06-29 Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-12-14
Fourth grandchildren
Enar Nikolaus Olofsson Fourth grandson Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson Fourth granddaughter Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Fifth grandchildren
Tyra Wivi-Anne Eriksson Fifth granddaughter Stensele, Västerbotten 1931-11-23
6th grandchildren
Bo Lennart Eriksson 6th grandson Kristinehamn, Värmland, Sverige 1956-04-02

Notes

Bybom flyttade till Orrnäs 1746 och bodde där till 1780 då han p.g.a. fattigdom var tvungen att sälja hemmanet. Köpare blev Per Olofsson från Bölen för 180 Riksdaler.Våren 1750 flottade han med sina drängar timmer från Bodum första gången. Hur det experimentet utföll vet vi intet om med säkerhet, men efter Byboms eget utlåtande gick all flottning mycket dåligt.Han överdrev knappast. De erfarenheter, han gjorde, var dock helt visst av värde för den nya näringsgren han representerade. Tron på möjligheten att flotta virke från de övre bygderna uppmuntrades ejgenom försöken, och för nära ett sekel framåt stannade avverkningen här vid obetydliga kvantiteter.1752 står han i mantalslängden som "Såg-interesse betienten wid Loo, Johan Bybom" och fanns uppförd som "particulares", dvs "finfolket".Samma år, 1752, ansökte Bybom också om att få uppta Bodums ödehemman efter att Länsman Rudin framfört åsikten att Bodum kunde föda en åbo (fram till dess tillhörde Bodum Bölen).Bölebönderna tyckte dock att det hade större rätt till hemmanet och ville tillsätta åbon till Bodum.Bybom gav dock inte upp och formligen bombarderade landskontoret med påminnelser om ärendet, påpekandes hur Böle-bönderna i generationer låtit Bodum förfalla.I januari 1758 togs beslut i ärendet, och Bybom fick rätt att bruka Bodums hemman. Landshövdingen synes ha fäst ett visst avseende vid att hemmanet tidigare i laga ordning upplåtits åt en orrnäsbondeoch sedan utan tillstånd lagts under Böle, vars åbor visat ringa intresse för ödehemmanets förkovran.Bybom blev dock icke bonde i Bodum, fastän han några år bärgade hemmanet. Genom sina timmeraffärer och sin alltför optimistiska syn på möjligheterna i det fallet kom han snabbt på obestind. Liksomallt annat han ägde blev Bodumshemmanet förvandlat till klingande valuta, ehuru det som kronohemman ej kunde säljas. Han sålde emellertid besittningsrätten på livstid till en man, Per Olofsson, frånÅdalsliden för 500 Rdr kmt.Trots den nämnda upplåtelsen försökte Bybom senare överlåta det på 20 år till ett par personer i Häxmo. Den gubben gick i alla fall inte. När Bybom definitivt kom på fallrepet, förvärvades hemmanetmed äganderätt av Per Olovsson.Källa: Roland Forssén

Källor 1) http://stenbanken.com