Lennart Erikssons anor

Gudröd II Haraldsson

Person chart

Additional names

Additional names Name
Other Name Crowan

Parents

Father Date of birth Mother Date of birth
Harald Grenske Gudrödsson 960

Partners

Partner Date of birth Children
Ragnhild Maria av Norge 1047 Olof I Gudrödsson

Person events

Event type Date Place Description
Birth 1030
Death 1095 1

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Ragnhild Maria av Norge Partner or Wife Norge 1047 Isle of Man 1080
Brothers & Sisters
Olof den Helige Haraldsson Half Brother 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Children
Olof I Gudrödsson Son Isle of Man 1080 1153-06-29
Parents
Harald Grenske Gudrödsson Father 960 1010
Grandchildren
Gudröd IV Olofsson Grandson Isle of Man 1127 1187-11-10
Great grandchildren
Reginald III Gudrödsson Great grandson 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Great grandson Isle of Man 1174 1237-05-21
Second grandchildren
Gudröd "Don" Reginaldsson Second grandson 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Second granddaughter Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Third grandchildren
Harald II Gudrödsson Third grandson 1210 1287
Hallsten Torleifsson Third grandson Isle of Man 1272 1345
Fourth grandchildren
Torleif Haraldsson Fourth grandson 1228 1290
Nils Hallstensson Fourth grandson Norge 1300 Frösön 1350
Fifth grandchildren
Hallsten Torleifsson Fifth grandson Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Fifth grandson Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
6th grandchildren
Nils Hallstensson 6th grandson Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke 6th grandson 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) 6th grandson 1360 1430
7th grandchildren
Peder Nilsson Skanke 7th grandson Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Sigurd Jonsson 7th grandson Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke 7th grandson 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke 7th grandson Hackås 1407 Marieby 1489
Grandparents
Gudröd II Eiriksson Grandfather 930 999
Great grandparents
Eirik "Blodyx" Haraldsson Great grandfather 895 954
Second great grandparents
Harald "Hårfager" Halvdansson Second great grandfather 858 940
Third great grandparents
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Third great grandfather 820 870
Fourth great grandparents
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson Fourth great grandfather 775 826
Fifth great grandparents
Halvdan Eysteinsson Fifth great grandfather 735 802
6th great grandparents
Eystein Halvdansson 6th great grandfather 702 735
Nephews & Nieces
Ulfhild av Norge Niece 1020 1070-05-24

Notes

Gudröd I (Crovan) HARALDSSON
Yrke: Kung på Isle of Man och Hebriderna 1079-1095
Far: Harald (den svarte) GUDRÖDSSON (980 - 1040)
Mor: NN RAGNFREDSDOTTER (975 - 1030) Född: omkring 1030 Skottland, Hebriderna 1)
Död: omkring 1095 Skottland, Hebriderna, Islay 2)
Familj med Ragnhild Maria av NORGE (1047 - 1080)
Vigsel: omkring 1062 1)
Barn: Olof I (Bitling) GUDRÖDSSON (1080 - 1153) Noteringar
Gudröd gick i den norske kungen Harald 'Hårdrådes' tjänst och deltog i det berömda slaget vid Stamford Bridge den 25 september 1066. Engelsmännen besegrade norrmännen och Gudröd tog sin tillflykttill Isle of Man. Han insåg snart att öns försvar var svagt. Efter en tid for Gudröd till Norge, värvade en styrka på 600 man och bortåt 10 skepp, satte kurs mot öriket och erövrade det 1079. Gudrödvar en stor krigare och utvidgade sitt rike till att omfatta Hebriderna och till en tid även Dublin med omgivande landskap Leinster. (Källa: Jämten 1969, C.R. Carlsson)År 1098 drar Magnus 'Barfot' till Orkneyöarna, som de facto är ett oavhängigt jarladöme nu. Han lyckas infånga två bröder som heter Pål Jarl och Erland Jarl och skickar dem till Norge. I deras ställesätter han ett norskt regeringskollegium med sin åttaårige son Sigurd som toppfigur. På Hebriderna och Man härskar en hövding som heter Gudröd Crovan. Magnus 'Barfot' underlägger sig utan svårighetdennes rike. (Källa: Alf Henriksson)Från 1000-talets mitt känner man till de olika regenterna på Isle of Man genom en krönika kallad Chronicon Regum Manniae. I denna krönika nämns Godfred Crovan kallad 'kung Orry', som den förste blanden rad regenter. På Isle of Man finns en grav strax utanför Laxey, som kallas för 'kung Orres grav'. Själv begrovs kung Orre på ön Islay i Hebriderna. Godfred regerade från år 1079, då han vannslaget vid Skyhill (väster om Ramsey) över sina medtävlare om makten. Han fördrevs dock år 1093 av den norske kungen Magnus 'Barfot'. Efter Godfred var samtliga regenter av nordiskt ursprung och devar alla underställda Norges kung. Men i praktiken var de suveräna. Efter ett sjöslag år 1156 delades Söderöarna i två delar och Hebriderna bildade ett eget rike med Islay som centrum. (Källa:Statens historiska museum, Lars G. Holmblad)Kung Isle of Man och Hebriderna 1079-1095. (Källa: Regentlängd för Isle of Man)Birsay var en gång säte för för Orkneyjarlen. Kyrkan byggdes av jarlen Torfinn den mäktige (död år 1065) efter sin återkomst från en pilgrimsresa till Rom. Han styrde ett rike som omfattade niojarldömen i Skottland, Hebriderna, Isle of Man samt även stora delar av Irland. Efter hans död rasade väldet samman, Isle of Man och Hebriderna blev egna stater. (Källa: Nordisk Vikingaguide 1995,Lars G. Holmblad)Källor
1) Tom Björnstad, Norge (webbplats)
2) Stewart Baldwin, England (webbplats)