Lennart Erikssons anor

Jaroslav I (Den Vise) av Kiev

Person chart

Partners

Partner Date of birth Children
Ingegerd (Irina) Olofsdotter 1000 Elisif (Elisabeth) av Kiev

Person events

Event type Date Place Description
Birth 978
Death 1045

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Partner or Wife Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Children
Elisif (Elisabeth) av Kiev Daughter Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Grandchildren
Ragnhild Maria av Norge Granddaughter Norge 1047 Isle of Man 1080
Great grandchildren
Olof I Gudrödsson Great grandson Isle of Man 1080 1153-06-29
Second grandchildren
Gudröd IV Olofsson Second grandson Isle of Man 1127 1187-11-10
Third grandchildren
Reginald III Gudrödsson Third grandson 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Third grandson Isle of Man 1174 1237-05-21
Fourth grandchildren
Gudröd "Don" Reginaldsson Fourth grandson 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Fourth granddaughter Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Fifth grandchildren
Harald II Gudrödsson Fifth grandson 1210 1287
Hallsten Torleifsson Fifth grandson Isle of Man 1272 1345
6th grandchildren
Torleif Haraldsson 6th grandson 1228 1290
Nils Hallstensson 6th grandson Norge 1300 Frösön 1350
7th grandchildren
Hallsten Torleifsson 7th grandson Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke 7th grandson Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420

Notes

Jaroslav i Novogorod slutar år 1014 att betala tribut till sin far Vladimir. År 1015 kallar han till sig varjager och fadern Vladimir dör samma år. Mellan åren 1016 och 1019 är det krig mellanJaroslav och hans bror Svjatopolk; Jaroslav segrar slutligen med hjälp av varjager. År 1019 äktar han Olof Skötkonungs dotter Ingegerd. Jaroslav får år 1024 hjälp av varjaghövdingen Håkon 'den fagra'mot sin bror Mstislav, men besegras. År 1026 blir det fred mellan Jaroslav och Mstislav, riket delas längs Dnepr. Brodern Mstislav dör år 1036 och Jaroslav blir ensam härskare i Rus. Han kristnadestora delar av sitt rike och lät utarbeta Rysslands första lagsamling 'Pravda'. Deres döttrar blev gifta med kungarna Harald 'Hårdråde' av Norge, Andreas I av Ungern och Henrik I av Frankrike. Densistnämnde blev stamfader för alla franska kungar. (Källor: Mats G. Larsson, Kjell Høyer, Norge och Bra Böcker)
Storfyrste. Født ca. 988. Død 20.02.1054 i Vyshorod. Jaroslav var storfyrste av Novgorod og Kiev fra 1019 og enehersker over hele Russland fra 1036.Sønnene til Jaroslav og hans hustru Ingegjerd blestamfedre til ulike grener av den russiske storfyrsteslekten. En av disse ble det første tsarhuset, dette døde ut i 1598. Deres døtre ble gift med kongene Harald Hardråde av Norge, Andreas I avUngarn og Henrik I av Frankrike. Den sistnevnte ble stamfar for alle senere franske konger. Jaroslav 1, 978-1054, storfyrste i Kijev; sønn av Vladimir den store. Ektet Olof Skötkonungs datterIngegerd; deres datter, Ellisiv, ble gift med Harald Hardråde. La under seg en stor del av Russland. Utarbeidet kirkelover og Russlands første lovsamling. (Källa: Kjell Høyer, Norge)Väringar (på ryska varjager) kallades nordiska krigare som under vikingatid och tidig medeltid tog tjänst som legosoldater i den bysantinske kejsarens livvakt. De var samtidigt ungefär 500 tillantalet och ryktbara för tapperhet och trohet mot sin herre. Efter normandernas erövring av England vid 1000-talets mitt ersattes de nordiska soldaterna successivt av anglosaxiska. (Källa: Bra Böcker)Källor
1) Bra Böckers Lexikon
2) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England
3) Vikingar i österled, Mats G Larsson
4) Tom Björnstad, Norge (webbplats)