Lennart Erikssons anor

Sara NN

Person chart

Partners

Partner Date of birth Children
Erich Nilsson Anna Eriksdotter

Person events

Event type Date Place Description
Place of Residence ABT 1648 Yttersel 3:1, Anundsjö (Y)
Death 28 APR 1688 Yttersel 3:1, Anundsjö (Y), Sweden

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Erich Nilsson Partner or Husband Norrmesunda 4:1, Anundsjö (Y), Sweden Yttersel 3:1, Anundsjö (Y), Sweden ABT 1683
Children
Anna Eriksdotter Daughter Ytersel 3:1 ABT 1650 Österfannbyn 1:1 23 MAY 1734
Grandchildren
Erich Johansson Grandson Österfannbyn 1:1 7 APR 1683 Norrmesunda 1:6 7 JAN 1768
Great grandchildren
Märta Ersdotter Great granddaughter Norrmesunda (1:6), Anundsjö (Y), Sweden 20 MAY 1716 Lajksjö ABT 1774
Second grandchildren
Eric Jönsson Second grandson Lajksjö 28 MAR 1752 Svanaby 30 JUN 1827
Third grandchildren
Karin Eriksdotter Third granddaughter Lajksjö 1783 Avasjö 9 JUL 1838
Fourth grandchildren
Mattias Persson Fourth grandson Avaträsk, Dorotea, Västerbotten, Sweden 1814-03-17 Avasjö, Åsele 1891-06-08
Fifth grandchildren
Nils Petter MATSSON Fifth grandson Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14 Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14
Lisa Kajsa Matsdotter Fifth granddaughter Avasjö, Åsele (AC) 1 MAR 1837 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-02-16
Nils Petter Mattson Fifth grandson Avasjön, Åsele (AC) 1839-10-20 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1915-02-16
Mats Anders Matsson Fifth grandson Avasjö, Åsele (AC) 17 JUN 1842 14 APR 1918
Mats Matsson Fifth grandson Avasjö, Åsele (AC) 17 jun 1842 Sé, Vas, Hungary 14 APR 1918
Anna Märta Matsdotter Fifth granddaughter Avasjö, Åsele (AC) 12 SEP 1844 Bergvattnet, Dorotea, Västerbotten, Sverige 19 juni 1920
Erik Matsson Fifth grandson Avasjö, Åsele (AC) 8 APR 1847
Jonas Olof Matsson Fifth grandson 24 OCT 1850 15 MAR 1937
6th grandchildren
Ida Margreta Nilsdotter 6th granddaughter Mårdsjö, Dorotea (AC) 1874-01-11
Alma Lovisa Nilsdotter 6th granddaughter Mårdsjö, Dorotea (AC) 1875-06-04
Freja Elisabet Nilsdotter 6th granddaughter Mårdsjö, Dorotea (AC) 1878-02-23 Stensele, Västerbotten 1937-11-24
Mårten Matteus Nilsson 6th grandson Mårdsjön, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1880-09-20
7th grandchildren
Enar Nikolaus Olofsson 7th grandson Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson 7th granddaughter Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Alrik Mauritz Olofsson 7th grandson Dorotea, Västernorrland, Sverige 1913-07-17 Kristinehamn, Värmland 2010-01-08
Grandchildren-in-law
Karin Zackrisdotter Medén Granddaughter-in-law Kubbe 4:1, Anundsjö (Y), Sweden 6 JAN 1679 Norrmesunda 1:6, Anundsjö 24 MAR 1754

Notes

{geni:about_me} Sara NN kunde möjligen vara dotter till Sjul Larsson som var skriven för Yttersel 3:1 närmast före Erich Nilsson (se 10. Hädanberg 488). Ingeborg antyds emellertid härom Erichs ovan nämnda köp av hemmanet.

Vid tinget i mars 1677 anklagade "Kiörkioheerden Wördige H: Olof Anzenius ahnklagadhe effterskrefne sitt legofolck och Andhra, för thet the hoos honom hafwa brukat tiufwerih och bodräkt, hwilket the intet nekadhe till, uthan tillstodho; hwarföre blefwo dhe, effter Kong. Maist straffordning dömbdha att bötha tredubbelt så mycket, som tiufnadhen ähr wärderat före och gifwa Måhlsäganden sitt igen: drängen Joen Biörsson och Pijgorna Kierstin, Sara, Rågiärdh och Anna tillhopa stulit och Joen Pehrsson i Fånbyen emothtagit Rent Korn - 1/2 tunna wärderat dlr: 1:8 öre - Karin, Kierstin, Sara, och Rågierdh stulit, bemte Joen emothtagit - 3/8 tunna dråssa dlr -om 30 öre - Kierstin, Sara, Rågierdh och Anna stulit - Erich Nilsss hustro i Ytherseel emothtagit 3/8 tunna dlr: 1:28 öre - Sara och Kierstin stulit rent Korn bemte Erichs husto ahntagit - 3/8 tunna dlr:1:28 - Rågiärdh stulit rent Korn, som brodn Gulich tagi - 31/2 Kanna dlr: - om 10 öre - Karin och Sara stulit rent Korn och Swen Oloffn i flärcke emothtagit - 1/2 tunna - dlr: om 21 öre - Fäpijgorna Karina och Ällssa stulit Maldtkorn och Nills Johansson i Fåhnbyn tagit en 2 Kannor dlr: 5öre."

Hustru Sara hade tagit emot en hel del av det stulna. Det som Rågiärd stulit hade hennes broder Gullik tagit. Det som Anna och Karin stulit hade Swen Olofs i Flärke mottagit. Kanske var drängen Joen Biörs inblandad där, han var bror till Swen Olofs hustru. Det Fäpigorna Karin och Ällsa stulit hade Nils Johansson i Fånbyn mottagit. Det är ovisst vilka pigorna var. Kanske var Sara syster till Jon Biörsson, Kerstin kunde vara dotter till Nils Jonsson i Wästerfannbyn, han var fattig och hade 1675 själv stulit säd från kyrkoherden. Anna kan ha varit dotter till hustru 149. Sara i Yttersel. Legofolket dömdes alltså att böta tredubbla värdet. De som tog emot stöldgodset verkar inte ha berörts annat än genom att tvingas lämna tillbaka det stulna.

I Roteringslängden 1683 står Sara som "rotebonde". Sara dog 1688. Det året började i Anundsjö kyrkbok föras en "De Dödas Längd". Där står bl a "Dn. 28. April Erich Nillssons hustro Sara i Yterseehl". Det står inte att hon var änka, men troligen hade maken dött redan 1683 när Sara blev rotebonde.

Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 308

--------------------

Barn:

Segrid Eriksdotter (1650 - 1717)

Karin Eriksdotter (1659 - 1722)

Erik Eriksson (1673 - 1740)
{geni:occupation} Rotebonde