Lennart Erikssons anor

Nicolaus Skunck

Person chart

Parents

Father Date of birth Mother Date of birth
Petrus Olai Skunck 1587 Helena Göding

Partners

Partner Date of birth Children
Margaretha Carlsdotter

Person events

Event type Date Place Description
Birth 1614-04-14
Death 1676-12-04

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Margaretha Carlsdotter Partner or Wife
Brothers & Sisters
Samuel Petri Skunck Brother 1632-03-25 1685-08-05
Parents
Helena Göding Mother
Petrus Olai Skunck Father 1587 1639
Grandparents
Olaus Jonae Grandfather 1540 1612
Karin Nilsdotter Grandmother 1541 1619
Great grandparents
Nicolaus Stephani Great grandfather 1520 1595
Brothers- & Sisters-in-law
Margaretha Lithman Sister-in-law
Uncles & Aunts
Karl Göransson Skunck Uncle 1570 1636

Notes

Adel. ätten Skunck, N:o 660, †.

Tab. 1.

Herr Olof; Skall, enl. Hülphers Beskrifning om
Jemtland, hetat Olof Skunck och härstammat af de
till nämnde landskap ifrån Norrige inkomna adeliga
Skunckarne samt varit Komminister i Oviken på
1500-talet, men. enl. Palmsköld var han Kyrkoherde
i Wassunda i Upland. — Gift med Carin; Biskopsdotter
ifrån Wexiö eller Skara samt enka efter Kyrkoherden
i Åkerby Göran Pehrsson, som var af de gamla
Norska Skunkarne i Jemtland.

Son:

Petrus Olai; Prost och Kyrkoherde i Wassunda
och Haga församl. af Erkestiftet; Bedref på sin höga
ålderdom otukt med Klockarehustrun och mistade
derföre lifvet 1636 om hösten. — Gift med Helena
Göding.

Son:

Nicolaus Skunck, Nobil. Skunck, till Skunkenberg
(nu Johannishus) i Blekinge och Läntzö i Roslagen
samt Karnäs och Foderup; f. 1614 14/4; Stockholms
Stads Sekreterare 1645; Assessor i Åbo Hofrätt 1652
och i Svea Hofrätt 1655; Revisions-Sekreterare 1658;
Tillika Häradshöfding i Långhundra, Erlinghundra
och Waxala härader i Upland 1659; Adlad 1660 12/1
(introd. s. å. under N:o 660); Landsdomare (Lagman)
i Blekinge; † 1676 4/12 och begrafven i S:t Nicolai
kyrka i Stockholm, der hans vapen uppsattes. Han
var vid 1650 års riksdag Borgareståndets Sekreterare,
och anklagades då, såsom den der vid en budskickning
ifrån Ståndet varit ohövisk emot Ridderskapet
och Adeln, hvilken sak dock sedan afstannade;
blef 1651 invecklad i den bekanta Messeniska saken,
och bekände inför Drottning Christina och Rådet, att
han hade skrifvit protestationen, som året förut
under riksdagen inlades, samt, efter Ständernas begäran
sammanfattat, hvad de för sig projekterat hade; fick
vid adlandet det gamla Skunckevapnet, ett beväpnadt
mansben, eftersom han ledde sin härkomst ifrån de
gamla adel. Skunckarnes stämma, hvilken genom
lyckans och tidernas förändring var ifrån sin adeliga
häfd kommen: köpte slutligen Läntzö, Ivarnö,
Wärlingsö och Raggarö af Riks-Skattmästaren Bjelke för
2,450 R:dr. — Gift på 1640-talet med Margaretha
Carlsdotter, som lefde enka 1677.

Son:

Carl; Ryttmästare. Se Tab. 2.

Tab. 2.

Carl (son af Nicolaus Skunck, Nobil. Skunck, Tab.
1), till Karnäs och Wammunsö; f. på 1640-talet;
Häradshöfding i Långhundra, Erlinghundra och Waxala
härader 1671, efter fadern; Sedan Ryttmästare vid
Grefve Lichtons reg:te; † på 1680-talet. Han måste,
sedan han 1673 foröfvat bråd skillnad vid tings-
bordet samt ytterligare gifvit sin dräng vådligt bane-
sår, 1680 fly utur riket. — Gift 1673 5/l0 i Stock-
holm med Ebba Christina De la Chapelle, i hennes
1:a gifte, f. 1655 och af Drottning Hedvig Eleonora,
som då vistades på Rosersberg buren till dopet, †
1728 9/6 ; dotter af Öfverste-Löjtnanten Julius Ri-
chard De la Chapelle, Natural. De la Chapelle. N.o
584, till Thorsätra, med hans 1:a fru, Elin Ikorn,
N.o 57, samt omgift 1690 med Öfversten Christoffer
Adolph Grubbe, N:o 335. Ebba Christ. De la Cha-
pelle egde Thorsätra i Vestra Ryds socken och Up-
land, det hon till en del ärft efter sina föräldrar,
samt försålde Skunckiska egendomen Läntzö i Bör-
stils socken och Roslagen.

Barn:

En Dotter, f. på 1670-talet. Gift med en löjt-
nant Hieronymus.

Margaretha; Lefde ogift 1704, då i Reduktions-
kommissionen berättades oriktigt, att hon var en-
daste arfvingen efter Landsdomaren Nils Skunck.

Nils; Var 1716 General-Adjutant vid Arméen i
Skåne; † troligen ogift och den sista af ätten.

(Anrep)