Lennart Erikssons anor

Lars (Laurentis) Svenonis Bure

Person chart

Parents

Father Date of birth Mother Date of birth
Sven Persson Bure 1475 Margareta Boosdotter 1470

Person events

Event type Date Place Description
Birth 1507 Barkersta, Harmånger
Death 1579 Säbrå

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Partner or Wife Säbrå 1511 Säbrå
Children
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Son Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Parents
Margareta Boosdotter Mother Hälsingland 1470
Sven Persson Bure Father Bure, Selånger 1475
Grandchildren
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Grandson Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Granddaughter Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Great grandchildren
Elisabeth Troilia Great grandson 1624 1655
Second grandchildren
Anna Tersera Second granddaughter Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Third grandchildren
Elof Steuch Third grandson Härnösand 1687-09-11 Oby, Blädinge 1772-06-01
Fourth grandchildren
Sofia Elisabet Steuch Fourth granddaughter Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
Fifth grandchildren
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda Fifth grandson
Otto Mörner af Morlanda Fifth grandson
Claes Erik Mörner af Morlanda Fifth grandson Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
6th grandchildren
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda 6th grandson 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda 6th grandson Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
7th grandchildren
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda 7th grandson Lekaryd 1829 Linköping 1895
Grandparents
Peder (Per) Falesson Bure Grandfather Bureå, Skellefteå 1445
Helena Larsdotter Grandmother Nordmaling 1457
Great grandparents
Fale Olofsson Bure Great grandfather Bureå, Skellefteå 1415
Gunhild Svensdotter Great grandmother Ramhäll, Medelpad 1420
Second great grandparents
Okänd 29 Second great grandmother
Olof Hersesson Bure Second great grandfather Bureå, Skellefteå 1375 Bureå, Skellefteå 1460
Third great grandparents
Herse NN Third great grandfather
Okänd 30 Third great grandmother
Great great (uncles & aunts)
Olof Olofsson Bure Great great uncle Bureå, Skellefteå 1420
Anders Olofsson Bure Great great uncle Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Joen Olofsson Bure Great great uncle Bureå, Skellefteå 1460 Bureå, Skellefteå 1530
Third cousins
Anna Andersdotter Grubbe Third cousin (f) Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Påvel Olofsson Bure Third cousin (m) Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
1st cousins twice removed up
Agnes Jonsdotter Bure 1st cousin twice removed up (f)
Cecilia Jonsdotter Bure 1st cousin twice removed up (f)
Nils Jonsson Bure 1st cousin twice removed up (m)
Sten Jonsson Bure 1st cousin twice removed up (m)
Påvel Andersson Bure 1st cousin twice removed up (m) Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Jacob Andersson Bure 1st cousin twice removed up (m) Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Mariet Andersdotter Bure 1st cousin twice removed up (f) Bureå, Skellefteå 1464
Olof Jonsson Bure 1st cousin twice removed up (m) Bureå 1525 Bureå 1559
2nd cousins once removed up
Maria Jacobsdotter Bure 2nd cousin once removed up (f) Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Olof Påvelsson Bure 2nd cousin once removed up (m) Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Malin Olofsdotter Bure 2nd cousin once removed up (f) 1525 1627
3rd cousins once removed
Anders Larsson Björnram 3rd cousin once removed (m) Västerås 1520 1591
Hans Larsson Björnram 3rd cousin once removed (m) 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Mårten Larsson Björnram 3rd cousin once removed (m) 1530 Svartvik, Norrala 1584
Cecilia Påvelsdotter 3rd cousin once removed (f) Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå
3rd cousins twice removed
Brita Hansdotter Björnram 3rd cousin twice removed (f) 1604
Elin Olofsdotter 3rd cousin twice removed (f) Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter 3rd cousin twice removed (f) Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs 3rd cousin twice removed (f) 1601

Notes

I sin ungdom skall han ha insatts i Burekloster där han av sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlevnaden i ett convivum sacrum grundat på ett brödrabrev från Johanniterklostret i Eskilstuna. Kom därifrån till Fransiskanerna i Uppsala och blev altarist i domkyrkan, övertog därefter skötseln av Alla själars prebenda vid domkyrkan.
Vid reformationens början begav han sig till Stockholm och blev Olai Petri lärjunge. Sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blev den förste lutherske kyrkoherden i Säbrå, Västernorrlands län 1543, men avböjde det av ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen över Ångermanland.
Fr. o. m. 1543 arrenderar han några av de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå.
På landstinget i Bjärtrå 29/10 1568 avgav han jämte övriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt konung Johan III.
Enligt taxeringen för Älvsborgs lösen år 1571 utgjorde hans lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn 1 1/2 pund, mässing 1 pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12, hästar 4 för 76 mk och 1 sto för 9 1/2 mk. Sammanlagda värdet uppgick till 1279 mk, varav tiondedelen utgavs för ändamålet.
Sina söner uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gävle skola och slutligen till Uppsala. Tiondelängderna för år 1572 är de sista han bevittnar.
Stamfar för adliga släkten Bure (nr 126).

Kyrkoherde i Säbrå 1543-1579.
Enligt uppgifter i Boken om Säbrå sattes Lars i sin ungdom i Bure kloster, där han av sin släkting abboten Jonas Olsson Bure fick lära sig läsa och skriva samt leva klosterliv i ett convivum sacrum grundat på ett brödrabrev från Johanniterklostret i Eskilstuna. Han belv senare fransiskanermunk i Uppsale och tjänstgjorde även i domkyrkan. Vid reformation blevhan Olaus Petri lärjunge och sändes slutligen till Norrland för att sprida lutherdomens tankar och blev 1543 utnämnd till kyrkoherde i Säbrå. Han avgav på landstinget i Bjärtrå 29/10 1568 trohetsförsäkran till Johan III. Källor: Zarah Leanders anfädrar Boken om Säbrå (Källa: Östman, Michael.)

Enligt Johannes Bureus, hvilkens uppgifter dock böra upptas med en viss försiktighet, lär denne adliga Bureättens förstenärmare kände stamfader varit född 1507 och tredje son till höfvitsmannen i Medelpad Sven Pedersson och Margareta Boosdotter från Hälsingland. I sin ungdom skall han insatts i Burakloster(?), där
han af sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlefvnaden, kom därifrån till Fransiskanerna i Upsala och blef altarist i domkyrkan, deinde praebendam animarum administrandam suscepit(övfvertog därefter skötseln af Alla själars prebenda vid domkyrkan). Vid reformationens början begaf han sig till Sthm och blef OlaiPetri lärjunge, sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blef khde i Säbrå 1543, men afböjde det af ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen öfver Ångermanland. Fr.o.m 1543 arrenderar han några af de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå. På landstinget i Bjärtrå 29 okt. 1568 afgaf han jämte öfriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt kon. Johan III. Enligt taxeringen för Älfsborgs lösen år 1571 utgjorde khdens lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn 1½ pund, mässing 1pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12, hästar 4 för 75 mk och 1 sto för 9½ mk. Sammanlagda värdet uppgcik till 1279 mk, hvaraf tiondedelen utgafs för ändamålet. Sina söner
uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gefle skola och slutligen till Upsala. Tiondelängderna för år 1572 äro de sista, som bevittnas af Laurentius Svenonis, men enl. uppgift skall han dött först 1579. Källa: Bygdéns

Källor
1) Östman, Michael
2) Bygdén, L
3) Blästa, J (www.solace.mh.se/~blasta/gen_ind.htm)