Lennart Erikssons anor

Peder Ulfsson Roos af Ervalla

Person chart

Parents

Father Date of birth Mother Date of birth
Margareta Pedersdotter Bonde 1352

Person events

Event type Date Place Description
Birth 1375 Ervalla
Death 1442-05-08 Sörum, Skedsmo

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Partner or Wife 1378 1438
Children
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Daughter
Parents
Margareta Pedersdotter Bonde Mother 1352 1415
Grandchildren
Svein Laurensen Grandson Hackås 1410 Näs 1470
Great grandchildren
Laurens Svensson Great grandson Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Second grandchildren
Karl Laurensson Second grandson Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Second grandson 1464 1530
Third grandchildren
Erik Laurensson Third grandson 1490 1538
Fourth grandchildren
Siord Eriksson i Ryss Fourth grandson Revsund 1540 1610
Fifth grandchildren
Sven Sjulsson Fifth grandson Hovdsjö, Revsund 1570
6th grandchildren
Olof Svensson 6th grandson Hovdsjö, Revsund 1600 1669-10-13
7th grandchildren
Jöns Olofsson 7th grandson Hovdsjö, Revsund 1628 1704-03-22
Grandparents
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Grandmother
Great grandparents
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Great grandmother
Second great grandparents
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Second great grandmother
Third great grandparents
Ulv Third great grandmother
Ulf Karlsson Ulv Third great grandfather 1247 1281
Fourth great grandparents
Ulv Fourth great grandmother
Karl Karlsson Ulv Fourth great grandfather 1221 1261
Fifth great grandparents
Karl den Döve Fifth great grandfather 1165 Estland 1220-08-08
6th great grandparents
Sigrid Björnsdotter Lakman 6th great grandmother
Bengt Snivel 6th great grandfather 1110
6xGreat (uncles & aunts)
Magnus Minnesköld 6xGreat uncle
Jarl Birger Brosa 6xGreat uncle 1135 1202-01-09
1st cousins 6 times removed up
Birger Magnusson 1st cousin 6 times removed up (m)
Elof Magnusson 1st cousin 6 times removed up (m)
Knut jarl 1st cousin 6 times removed up (m)
2nd cousins 5 times removed up
Cecilia Elofsdotter 2nd cousin 5 times removed up (f)
Cecilia Knutsdotter 2nd cousin 5 times removed up (f)
3rd cousins 4 times removed up
Holmger Magnusson Lejonbalk 3rd cousin 4 times removed up (m)
NN Filipsdotter Aspenäs 3rd cousin 4 times removed up (f)
4th cousins 3 times removed up
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn 4th cousin 3 times removed up (f)
Ulf Holmgersson Lejonbalk 4th cousin 3 times removed up (m)
5th cousins twice removed up
Cecilia Röriksdotter 5th cousin twice removed up (f)

Notes

Enligt Karlskrönikan anförde han de värmländska bönder som 1434 på Engelbrekts initiativ intog och brände fogdeborgarna Edsholm, Amneholm och Dalaborg.

--------------------

till Ervalla mm. Underskrev förlikningsakten mellan konung Erik och riksrådet 1410 och uppgives varit riksråd ännu 1438 (Bl.). Gav 1421-08-01 jämte svågern Jösse Eriksson och systern fru Katarinas måg Bengt Königsmarck gods till Vadstena kloster (RKn.). Köpte jord i Gilberg på Onsön i Norge 1423 (RKn.). Var anförare för värmländska bondehären under Engelbrekts befrielsekrig samt intog och förstörde fogdeborgarna Agneholm, Dalaborg och Edsholm 1434 (Ss.). Upplät 1437 i Oslo till Knut Brynjulfsson och Ulfhild Brynjulfsdotter så mycket gods som han fått efter deras fader Brynjulf Jonsson och som tillhört herr Jon Hafthorsson, varhelst det kunde ligga i Norge, dock godsen i Raumarike och hans faders köpegods undantagna (RKn.). Var (RKn.) död 1442-05-08. Gift före 1415 med (Bl.) Brita Björnsdotter.

--------------------

Arvet Huseby-godset i Onsøy.

http://www.look.no/anita/slekt/webcards/ps79/ps79_092.htm

--------------------

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

Sammendrag: Bjørn Niklisson (Vinge), Lagmand i Vermeland, og Væbneren Thorsten Niklisson udgive Transscript af to af Hr. Peder Ulfsson (Roos) fremlagte Breve angaaende Hammarø (i Vermeland).

Kilde: Efter Orig. p. Papir i Upsala Universitetsbibliothek med Spor af to paatrykteVoxsegl.

Nummer: 125.
Dato: [c. 1440.] Sted: [Vermeland.]

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Alle the godhe men som thessa transcripth se heller høre helsom wi Biorn Niclisson lagman j Vermolande oc Torsten Niclisson vapnare sama stad kerlaca medh varom herra kennoms vi thet vi seth oc ransakat hafuum vælborens mans Peder Wlfsons breff medh hængiande oscaddom jnsiglom sva ludhande ord fran orde som her epter scrifuith staar [Her følge Brevene No. 14 og 94 ovenfor.] Til mera visso oc øthermera stadfestilse at swa ær santh trikkiom vi var jnsigle a riggen fore thesse transscripth

ref: http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=13605&s=n&str=