Lennart Erikssons anor

Karl den Döve

Person chart

Parents

Father Date of birth Mother Date of birth
Bengt Snivel 1110 Sigrid Björnsdotter Lakman

Partners

Partner Date of birth Children
Karl Karlsson Ulv

Person events

Event type Date Place Description
Birth 1165
Death 1220-08-08 Estland

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Brothers & Sisters
Magnus Minnesköld Brother
Jarl Birger Brosa Brother 1135 1202-01-09
Children
Karl Karlsson Ulv Son 1221 1261
Parents
Sigrid Björnsdotter Lakman Mother
Bengt Snivel Father 1110
Grandchildren
Ulf Karlsson Ulv Grandson 1247 1281
Great grandchildren
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Great granddaughter
Second grandchildren
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Second granddaughter
Third grandchildren
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Third granddaughter
Fourth grandchildren
Margareta Pedersdotter Bonde Fourth granddaughter 1352 1415
Fifth grandchildren
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Fifth grandson Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
6th grandchildren
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla 6th granddaughter
7th grandchildren
Svein Laurensen 7th grandson Hackås 1410 Näs 1470
Nephews & Nieces
Birger Magnusson Nephew
Elof Magnusson Nephew
Knut jarl Nephew
Grandnephews & Grandnieces
Cecilia Elofsdotter Grandniece
Cecilia Knutsdotter Grandniece
Great grandnephews & Great grandnieces
Holmger Magnusson Lejonbalk Great grandnephew
NN Filipsdotter Aspenäs Great grandniece
Second grandnephews & Second grandnieces
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Second grandniece
Ulf Holmgersson Lejonbalk Second grandnephew
Third grandnephews & Third grandnieces
Cecilia Röriksdotter Third grandniece
Fourth grandnephews & Fourth grandnieces
Birgitta Knutsdotter Fourth grandniece

NotesKarl döve, f trol senast 1165 (Carlsson), † 8 aug 1220 vid Leal i Estland.

Karl Döve, jarl av Sverige. Stupad i strid 8 augusti 1220 i Estland tillsammans med sin brorson och namne, Linköpingsbiskopen Karl Magnusson. Son till Bengt Snivil och alltså bror till Magnus Minnesköld och Birger Brosa. Stampen till Karl Döves ryttarsigill är den äldsta bevarade sigillstampen i Sverige. Det är inte känt vilken vapenbild Karl förde. Hans ättlingar förde från och med sonsonen Ulf Karlsson en tillbakaseende ulv i vapnet och ätten kallas också därför numera Ulv. Sonen Karl Karlsson förde däremot en vingad pilspets (ej hel pil).

Möjligen g m en dtr till konung Karl Sverkerssons jarl Ulf.

Barn:

Ulf Fase Karlsson
Karl Karlsson (Ulv)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6ve

http://wadbring.com/historia/undersidor/karldove.htm

K, vars tillnamn endast är känt från Hakonarsagan, var enligt en i 1500-talsavskrifter känd genealogist uppteckning (Ahnlund) identisk med jarlen Birger brosas (bd 4) bror Karl. Av kronologiska skäl har det förmodats, att Birger brosa o K blott var halvbroder (Carlsson; Gillingstam). De förekommer tillsammans som vittnen i ett brev av konung Knut Eriksson från 1190 (Ljungfors; Öberg), två odaterade brev av samme konung, av vilka det ena måste ha tillkommit senast 1185 (Stensland), o ett odaterat brev av dennes efterträdare Sverker Karlsson. Det sistnämndas självständiga värde är dock dubiöst, eftersom det med undantag för kunganamnet ordagrant överensstämmer med det ena av Knut Erikssons 710 KARL FILIP odaterade brev (K B Westman; Jägerstad; Ljungfors).

Som jarl kan K beläggas först i ett par brev från 1219, utfärdade av Birger brosas dotterson konung Johan Sverkersson (s 181). I det ena av dessa, tillkommet vid konungens kröning, nämnes som vittnen även flera andra medlemmar av den s k Folkungaätten. Ett par av Birger brosas söner hade efter varandra varit jarlar i början av Johans företrädare Erik Knutssons regering.Tydligen har K nått jarlsämbetet som en av de främsta bland den unge Johan Sverkerssons mödernefränder, av allt att döma de stormän, med vilkas stöd denne enligt ett samtida påvebrev med våld bemäktigat sig Sverige med undanträngande av den 1216 avlidne Erik Knutssons postume son. Ett brev av konung Johan för Riseberga kloster 1220 nämner främst bland vittnena ”dominus dux”, tydligen K, o bland de övriga förekommer flera andra medlemmar av Folkungaätten. Den samtida lettiske prästen Henriks krönika uppger, att K var bland Johans följeslagare på dennes färd till Estlands västkust 1220, o att han efter dennes återvändande till Sverige stupade, då öselborna erövrade Leal. Hans fall nämnes även i flera sv annaler, av vilka vissa meddelar datum för händelsen. K var far till jarlen Ulf fase o genom en annan son stamfar för den ända till 1500-talets senare hälft fortlevande högfrälse släkt som efter sin vapenbild kallats Ulv.
Källor o litt:

N Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer (HT 1945), s 340; S Bolin, Folkungarna (Sc 1935), s 227, 232; W M Carlgren, Om Finlands relationer till Sverige o påvedömet 1216—1237 (HT 1950), s 257 f; S Carlsson, Folkungarna (PHT 1953); DS 1 (1829); H Gillingstam, rec av S O Brenner, Gorm den gamles ättlingar (PHT 1967); K G Grandinson, Närkes medeltida urkunder, 1 (1935); Hakonar saga (1887); Heinrichs Livländische Chronik (1955); H Jägerstad, Hovdag o råd under äldre medeltid (1948); K H K[arlsson], Folkungaätten (SAT 1, 1879— 88); Å Ljungfors, Bidrag till sv diplomatik före 1350 (1955), s 152 f, 212 f; G Paulsson, Annales suecici medii aevi (1974); ST 1 (1877), s 132 f; P Stensland, Julita klosters godspolitik (1945)., s 14; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s (1915), s 229, 264, 278; K G Westman, Sv rådets hist till år 1306 (1904), s 6; J Ödberg, Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250 (1974), Hans Gillingstam

Karl oli jaarli ja Birger Brosan veli sekä Birger jaaarlin setä. Hän on Folkunga-suvun jäsen. Jarl (Earl) Carl Carlsen Døve Died in 1220 in Sweden(Sverige). Jarl Carl Carlsen Døve was born at Sweden. He was korsridder, jarl. He died in 1220 at Sweden. -------------------- http://www.oxenstierna.com/person_card.php?pid=803&lang=sv&show_life_events=1&show_literature=1&show_properties=1&sum_properties=&show_images=1&session_id=

Media

Pictures

karl_den_dove_medium