Lennart Erikssons anor

Magnus Minnesköld

Person chart

Parents

Father Date of birth Mother Date of birth
Bengt Snivel 1110 Sigrid Björnsdotter Lakman

Partners

Partner Date of birth Children
Ingrid Ylva Sunesdotter Elof Magnusson
Birger Magnusson

Kinship report

Name Type Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Partner
Ingrid Ylva Sunesdotter Partner or Wife
Brothers & Sisters
Jarl Birger Brosa Brother 1135 1202-01-09
Karl den Döve Brother 1165 Estland 1220-08-08
Children
Birger Magnusson Son
Elof Magnusson Son
Parents
Sigrid Björnsdotter Lakman Mother
Bengt Snivel Father 1110
Grandchildren
Cecilia Elofsdotter Granddaughter
Great grandchildren
Holmger Magnusson Lejonbalk Great grandson
Second grandchildren
Ulf Holmgersson Lejonbalk Second grandson
Nephews & Nieces
Knut jarl Nephew
Karl Karlsson Ulv Nephew 1221 1261
Grandnephews & Grandnieces
Cecilia Knutsdotter Grandniece
Ulf Karlsson Ulv Grandnephew 1247 1281
Great grandnephews & Great grandnieces
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Great grandniece
NN Filipsdotter Aspenäs Great grandniece
Second grandnephews & Second grandnieces
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Second grandniece
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Second grandniece
Third grandnephews & Third grandnieces
Cecilia Röriksdotter Third grandniece
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Third grandniece
Fourth grandnephews & Fourth grandnieces
Birgitta Knutsdotter Fourth grandniece
Margareta Pedersdotter Bonde Fourth grandniece 1352 1415

Notes

var storman i Östergötland och anges i Västgötalagens lagmanslängd som herre till Bjälbo i Östergötland. Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte Magnus om sig med Ingrid Ylva, antagligen dotter till Sune Sik. Magnus och Ingrid Ylva hade sonen Birger - Birger jarl. Magnus Minnesköld dödades i slaget vid Gestilren i Västergötland 1210. Ursprunget till binamnet ”Minnesköld” är okänt – en teori är att namnet syftar på ordet ”minni” (minne) och kan eventuellt kopplas till det vanliga nordiska bruket att ”dricka minni”, det vill säga att dricka ”minnesskål”. Enligt en annan teori skall ordet snarare tolkas som ”mindre”, varvid binamnet får betydelsen ”mindre sköld”.

Media

Pictures

bjalboatten