Lennart Erikssons anor

Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark / Jutta av Sachsen

Partner 1

Name Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10

Partner 2

Name Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Jutta av Sachsen Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02

Children

Name Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26