Lennart Erikssons anor

John II av Orkney / NN Magnusdatter av Norge

Partner 1

Name Place of birth Date of birth Place of death Date of death
John II av Orkney Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310

Partner 2

Name Place of birth Date of birth Place of death Date of death
NN Magnusdatter av Norge Norge Orkneyöarna, Skottland

Children

Name Place of birth Date of birth Place of death Date of death
Magnus av Orkney Orkneyöarna 1270 Skottland 1321