Lennart Erikssons anor

Johan Sigurdsson

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Sigurd Jonsson 1380 Okänd 21

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Okänd 23 Margareta Johansdotter

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 1420 Klocksåsen
Tod 1470 Klocksåsen

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Okänd 23 Partnerin oder Ehefrau
Kinder
Margareta Johansdotter Tochter Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Eltern
Okänd 21 Mutter
Sigurd Jonsson Vater Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Enkel
Karl Larsson Enkelsohn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Urenkel
Mogens Karlsson Blix Urenkelsohn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Ur-Urenkel
Peder Månsson Blix Ur-Urenkelsohn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Ur-Ur-Urenkel
Joen Persson Blix Ur-Ur-Urenkelsohn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Ur-Ur-Urenkelsohn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
4x(Ur)enkel
Barbro Blix 4x(Ur)enkeltochter Styrnäs 1630
5x(Ur)enkel
Martin Djupaedius 5x(Ur)enkelsohn Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
6x(Ur)enkel
Margareta Djupaedia 6x(Ur)enkeltochter Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02
7x(Ur)enkel
Gertrud Kenzelia 7x(Ur)enkeltochter Härnösand 1727-08-24 Näsland, Säbrå, Västernorrland 1792-03-13
Großeltern
Okänd 20 Großmutter (Oma)
Joen Pedersson Skanke Großvater (Opa) 1344 1411
Urgroßeltern (3 Generationen)
Kristina Halvardsdotter Urgroßmutter (Uroma) Östnår, Hackås 1325 Mjälle, Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Urgroßvater (Uropa) Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen)
Nils Hallstensson Ur-Urgroßvater (Altvater) Norge 1300 Frösön 1350
Halvard Ogmundsson Ur-Urgroßvater (Altvater) 1303 1347
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen)
Hallsten Torleifsson Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen)
Magnhild Olofsdotter 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen)
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson 5x(Ur)großvater (Obervater) Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross 5x(Ur)großmutter (Obermutter) Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson 5x(Ur)großvater (Obervater) 1210 1287
6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen)
Gudröd IV Olofsson 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) 1186 1237
Großonkel & Großtanten
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Großonkel 1360 1430
5x(Ur)großonkel/-tanten
Reginald III Gudrödsson 5x(Ur)großonkel 1165 1229
Cousins & Cousinen 2. Grades
Karl Örjansson Cousin 2. Grades 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Cousine 2. Grades Marieby 1455 Hackås 1535
Onkel & Tanten 2. Grades
Örjan Karlsson Skancke Onkel 2. Grades 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Onkel 2. Grades Hackås 1407 Marieby 1489
5x(Ur)großonkel/-tanten 2. Grades
Gudröd "Don" Reginaldsson 5x(Ur)großonkel 2. Grades 1186 1237
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten 3. Grades
Harald II Gudrödsson Ur-Ur-Urgroßonkel 3. Grades 1210 1287
Ur-Urgroßonkel/-tanten 4. Grades
Torleif Haraldsson Ur-Urgroßonkel 4. Grades 1228 1290
Urgroßonkel & Urgroßtanten 5. Grades
Hallsten Torleifsson Urgroßonkel 5. Grades Isle of Man 1272 1345
Großonkel & Großtanten 6. Grades
Nils Hallstensson Großonkel 6. Grades Norge 1300 Frösön 1350
Neffen & Nichten 3. Grades
Örjan Karlsson Neffe 3. Grades 1470 1530
Olof Jönsson Blix Neffe 3. Grades Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Großneffen & Großnichten 3. Grades
Måns Olofsson Blix Großneffe 3. Grades Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Großneffe 3. Grades Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Urgroßneffen & Urgroßnichten 3. Grades
Erik Mogensen Månsson Blix Urgroßneffe 3. Grades Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Urgroßneffe 3. Grades Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583

Notizen

Joan Sigurdsson blir 1456 den ene av ägarna till Kloxåsen. På gården utställer han 10 augusti 1465 ett gåvobrev till sin dotter Margrete Joansdotter och hennes man Laurens Sveinsson i vilket han ger henne halvparten av all sin egendom i jordagods och pengar förutom de 30 mark, hon tidigare fått i hemgift. (Källa: Sven Schylberg 2003-07-16, i sin forskning om Hovdsjö-Kloxåsen-Blixsläkten).
Dotter till bonden Joan Sigurdsson i Kloxåsen, Näs, omnämnd 1447 - 1465. Levde 1510, hon erkände då att hon fått 3 mark och ett kvarnställe i Viken i Näs samt en så kallad notvall av sina systersöner Sten och Sigurd Olafsen i "sone" efter sin bror Vigar. Fick 30 jämtska mark av sin far vid giftermålet. (Källa: Jämten 1954)