Lennart Erikssons anor

Gudröd II Haraldsson

Personendiagramm

Weitere Namen

Weitere Namen Name
Anderer Name Crowan

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Harald Grenske Gudrödsson 960

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Ragnhild Maria av Norge 1047 Olof I Gudrödsson

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 1030
Tod 1095 1

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Ragnhild Maria av Norge Partnerin oder Ehefrau Norge 1047 Isle of Man 1080
Brüder & Schwestern
Olof den Helige Haraldsson Halbbruder 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Kinder
Olof I Gudrödsson Sohn Isle of Man 1080 1153-06-29
Eltern
Harald Grenske Gudrödsson Vater 960 1010
Enkel
Gudröd IV Olofsson Enkelsohn Isle of Man 1127 1187-11-10
Urenkel
Reginald III Gudrödsson Urenkelsohn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Urenkelsohn Isle of Man 1174 1237-05-21
Ur-Urenkel
Gudröd "Don" Reginaldsson Ur-Urenkelsohn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Ur-Urenkeltochter Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Ur-Ur-Urenkel
Harald II Gudrödsson Ur-Ur-Urenkelsohn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Ur-Ur-Urenkelsohn Isle of Man 1272 1345
4x(Ur)enkel
Torleif Haraldsson 4x(Ur)enkelsohn 1228 1290
Nils Hallstensson 4x(Ur)enkelsohn Norge 1300 Frösön 1350
5x(Ur)enkel
Hallsten Torleifsson 5x(Ur)enkelsohn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke 5x(Ur)enkelsohn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
6x(Ur)enkel
Nils Hallstensson 6x(Ur)enkelsohn Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke 6x(Ur)enkelsohn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) 6x(Ur)enkelsohn 1360 1430
7x(Ur)enkel
Peder Nilsson Skanke 7x(Ur)enkelsohn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Sigurd Jonsson 7x(Ur)enkelsohn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke 7x(Ur)enkelsohn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke 7x(Ur)enkelsohn Hackås 1407 Marieby 1489
Großeltern
Gudröd II Eiriksson Großvater (Opa) 930 999
Urgroßeltern (3 Generationen)
Eirik "Blodyx" Haraldsson Urgroßvater (Uropa) 895 954
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen)
Harald "Hårfager" Halvdansson Ur-Urgroßvater (Altvater) 858 940
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen)
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) 820 870
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen)
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) 775 826
5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen)
Halvdan Eysteinsson 5x(Ur)großvater (Obervater) 735 802
6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen)
Eystein Halvdansson 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) 702 735
Neffen & Nichten
Ulfhild av Norge Nichte 1020 1070-05-24

Notizen

Gudröd I (Crovan) HARALDSSON
Yrke: Kung på Isle of Man och Hebriderna 1079-1095
Far: Harald (den svarte) GUDRÖDSSON (980 - 1040)
Mor: NN RAGNFREDSDOTTER (975 - 1030) Född: omkring 1030 Skottland, Hebriderna 1)
Död: omkring 1095 Skottland, Hebriderna, Islay 2)
Familj med Ragnhild Maria av NORGE (1047 - 1080)
Vigsel: omkring 1062 1)
Barn: Olof I (Bitling) GUDRÖDSSON (1080 - 1153) Noteringar
Gudröd gick i den norske kungen Harald 'Hårdrådes' tjänst och deltog i det berömda slaget vid Stamford Bridge den 25 september 1066. Engelsmännen besegrade norrmännen och Gudröd tog sin tillflykttill Isle of Man. Han insåg snart att öns försvar var svagt. Efter en tid for Gudröd till Norge, värvade en styrka på 600 man och bortåt 10 skepp, satte kurs mot öriket och erövrade det 1079. Gudrödvar en stor krigare och utvidgade sitt rike till att omfatta Hebriderna och till en tid även Dublin med omgivande landskap Leinster. (Källa: Jämten 1969, C.R. Carlsson)År 1098 drar Magnus 'Barfot' till Orkneyöarna, som de facto är ett oavhängigt jarladöme nu. Han lyckas infånga två bröder som heter Pål Jarl och Erland Jarl och skickar dem till Norge. I deras ställesätter han ett norskt regeringskollegium med sin åttaårige son Sigurd som toppfigur. På Hebriderna och Man härskar en hövding som heter Gudröd Crovan. Magnus 'Barfot' underlägger sig utan svårighetdennes rike. (Källa: Alf Henriksson)Från 1000-talets mitt känner man till de olika regenterna på Isle of Man genom en krönika kallad Chronicon Regum Manniae. I denna krönika nämns Godfred Crovan kallad 'kung Orry', som den förste blanden rad regenter. På Isle of Man finns en grav strax utanför Laxey, som kallas för 'kung Orres grav'. Själv begrovs kung Orre på ön Islay i Hebriderna. Godfred regerade från år 1079, då han vannslaget vid Skyhill (väster om Ramsey) över sina medtävlare om makten. Han fördrevs dock år 1093 av den norske kungen Magnus 'Barfot'. Efter Godfred var samtliga regenter av nordiskt ursprung och devar alla underställda Norges kung. Men i praktiken var de suveräna. Efter ett sjöslag år 1156 delades Söderöarna i två delar och Hebriderna bildade ett eget rike med Islay som centrum. (Källa:Statens historiska museum, Lars G. Holmblad)Kung Isle of Man och Hebriderna 1079-1095. (Källa: Regentlängd för Isle of Man)Birsay var en gång säte för för Orkneyjarlen. Kyrkan byggdes av jarlen Torfinn den mäktige (död år 1065) efter sin återkomst från en pilgrimsresa till Rom. Han styrde ett rike som omfattade niojarldömen i Skottland, Hebriderna, Isle of Man samt även stora delar av Irland. Efter hans död rasade väldet samman, Isle of Man och Hebriderna blev egna stater. (Källa: Nordisk Vikingaguide 1995,Lars G. Holmblad)Källor
1) Tom Björnstad, Norge (webbplats)
2) Stewart Baldwin, England (webbplats)