Lennart Erikssons anor

Jaroslav I (Den Vise) av Kiev

Personendiagramm

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Ingegerd (Irina) Olofsdotter 1000 Elisif (Elisabeth) av Kiev

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 978
Tod 1045

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Partnerin oder Ehefrau Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Kinder
Elisif (Elisabeth) av Kiev Tochter Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Enkel
Ragnhild Maria av Norge Enkeltochter Norge 1047 Isle of Man 1080
Urenkel
Olof I Gudrödsson Urenkelsohn Isle of Man 1080 1153-06-29
Ur-Urenkel
Gudröd IV Olofsson Ur-Urenkelsohn Isle of Man 1127 1187-11-10
Ur-Ur-Urenkel
Reginald III Gudrödsson Ur-Ur-Urenkelsohn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Ur-Ur-Urenkelsohn Isle of Man 1174 1237-05-21
4x(Ur)enkel
Gudröd "Don" Reginaldsson 4x(Ur)enkelsohn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter 4x(Ur)enkeltochter Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
5x(Ur)enkel
Harald II Gudrödsson 5x(Ur)enkelsohn 1210 1287
Hallsten Torleifsson 5x(Ur)enkelsohn Isle of Man 1272 1345
6x(Ur)enkel
Torleif Haraldsson 6x(Ur)enkelsohn 1228 1290
Nils Hallstensson 6x(Ur)enkelsohn Norge 1300 Frösön 1350
7x(Ur)enkel
Hallsten Torleifsson 7x(Ur)enkelsohn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke 7x(Ur)enkelsohn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420

Notizen

Jaroslav i Novogorod slutar år 1014 att betala tribut till sin far Vladimir. År 1015 kallar han till sig varjager och fadern Vladimir dör samma år. Mellan åren 1016 och 1019 är det krig mellanJaroslav och hans bror Svjatopolk; Jaroslav segrar slutligen med hjälp av varjager. År 1019 äktar han Olof Skötkonungs dotter Ingegerd. Jaroslav får år 1024 hjälp av varjaghövdingen Håkon 'den fagra'mot sin bror Mstislav, men besegras. År 1026 blir det fred mellan Jaroslav och Mstislav, riket delas längs Dnepr. Brodern Mstislav dör år 1036 och Jaroslav blir ensam härskare i Rus. Han kristnadestora delar av sitt rike och lät utarbeta Rysslands första lagsamling 'Pravda'. Deres döttrar blev gifta med kungarna Harald 'Hårdråde' av Norge, Andreas I av Ungern och Henrik I av Frankrike. Densistnämnde blev stamfader för alla franska kungar. (Källor: Mats G. Larsson, Kjell Høyer, Norge och Bra Böcker)
Storfyrste. Født ca. 988. Død 20.02.1054 i Vyshorod. Jaroslav var storfyrste av Novgorod og Kiev fra 1019 og enehersker over hele Russland fra 1036.Sønnene til Jaroslav og hans hustru Ingegjerd blestamfedre til ulike grener av den russiske storfyrsteslekten. En av disse ble det første tsarhuset, dette døde ut i 1598. Deres døtre ble gift med kongene Harald Hardråde av Norge, Andreas I avUngarn og Henrik I av Frankrike. Den sistnevnte ble stamfar for alle senere franske konger. Jaroslav 1, 978-1054, storfyrste i Kijev; sønn av Vladimir den store. Ektet Olof Skötkonungs datterIngegerd; deres datter, Ellisiv, ble gift med Harald Hardråde. La under seg en stor del av Russland. Utarbeidet kirkelover og Russlands første lovsamling. (Källa: Kjell Høyer, Norge)Väringar (på ryska varjager) kallades nordiska krigare som under vikingatid och tidig medeltid tog tjänst som legosoldater i den bysantinske kejsarens livvakt. De var samtidigt ungefär 500 tillantalet och ryktbara för tapperhet och trohet mot sin herre. Efter normandernas erövring av England vid 1000-talets mitt ersattes de nordiska soldaterna successivt av anglosaxiska. (Källa: Bra Böcker)Källor
1) Bra Böckers Lexikon
2) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England
3) Vikingar i österled, Mats G Larsson
4) Tom Björnstad, Norge (webbplats)